Sökning: "Financial risk management : case studies with SKF and Elof Hansson Vika Brucaite Shanhong Yan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Financial risk management : case studies with SKF and Elof Hansson Vika Brucaite Shanhong Yan.

  1. 1. Financial risk management -Case studies with SKF and Elof Hansson

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

    Författare :Shanhong Yan; Vika Brucaite; [2001]
    Nyckelord :Financial risk; exchange rate risk; currency risk; economic exposure; transaction exposure; hedging exposure; quotation;

    Sammanfattning : The increased volatility of international markets generates increased financial risk to the companies. Exchange rate change is one of the financial risks where the increased volatility is reflected to the greatest extent. LÄS MER