Sökning: "Finans"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet Finans.

 1. 1. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 2. 2. Transition through Transparency : Assessing ESG Reporting and the EU Taxonomy for Sustainable Finance

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Caroline Mayer; Emelie Bergström; [2021]
  Nyckelord :ESG; Sustainability; EU taxonomy; Non-financial reporting; EU Green Deal; Sustainable investments; CSR disclosure; Sustainable Finance; ESG; Hållbarhet; EU taxonomi; Icke-finansiell redovisning; EU Green Deal; Hållbara investeringar; CSR; Hållbar Finans;

  Sammanfattning : Insufficient ESG information has been identified as a barrier in the transition towards a climate-neutral economy. This topic recently gained new interest, with the EU Commission implementing an action plan to finance sustainable growth. LÄS MER

 3. 3. How Many Stocks Should You Buy? A Simulation Study on Portfolio Diversification for the Swedish Stock Market

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Antonio Prgomet; [2021]
  Nyckelord :Portfolio Diversication; Modern Portfolio Theory; Quantitative Finance; Return Distributions; Shortfall Risk; Stochastic Dominance; Simulation Study.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : For every stock investor, the question of how many stocks to buy is fundamental. The recommendations from the literature is wide and ranges from 10 to over 300. As a contrast, 41.79% of Swedish shareholders held only one stock in year 2020. LÄS MER

 4. 4. Europe Calls →FEBI eller ESEC? : - Financial European Bureau of InvestigationellerEuropean Securities and Exchange Commission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattis Spansk; [2021]
  Nyckelord :penningtätt; money laundering; aml; finansmarknadsrätt; finans; kapitalmarknadsrätt; EU; USA; compliance; risk; governance;

  Sammanfattning : Min ambition är att med aktuellt material samt med en handfull adekvata metoder pröva mintes om att det krävs en central europeisk myndighet, med såväl polis, åklagare som domstol,som är underställd justitiedepartementen med fullt mandat för att komma tillrätta med en utavvår tids största globala organiserade brottsligheter, Penningtvätt. Detta hotar samhälletsförtroende för kapitalmarknaderna, kan leda till finansiell systemkris och på det stora helasåledes vårt moderna sätt att leva. LÄS MER

 5. 5. Momentum- och Contrarian strategier på svensk aktiemarknad : Är aktiers kursrörelser förutsägbara?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Murad Jamiyev; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det pågår en diskussion bland forskare och experter inom finans kring marknadens effektivitet. Vissa akademiker i ekonomi påstår att det inte är lönsamt att handla aktier aktivt och avvika från index. De menar att för de flesta investerare är det bäst att investera i indexfonder. LÄS MER