Sökning: "Finans"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet Finans.

 1. 1. Genus i akademiska rum i moderna Sverige

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jiwar Rahim Raza; Sanel Sadikovic; [2022]
  Nyckelord :Maskulinitet; kvinnor; jämlikhet; delaktighet; kön; gender; orättvisa; dominans; genus;

  Sammanfattning : In modern times, the issue of gender equality has aroused the interest of the public arena and through this the interest for this study was aroused. The purpose is to examine women's experiences in regards to equality to aim to understand her situation in male-dominated university programs and the background lies in the fact that we, through theories by Yvonne Hirdman, have reasoned about ideas of a subordinate / superior gender. LÄS MER

 2. 2. Grön lönsamhet: en studie av sambandet mellan hållbarhet och lönsamhet i amerikanska bolag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kevin Petersson; Jonathan Praetorius; [2021-08-23]
  Nyckelord :Hållbarhet; lönsamhet; ESG; ROA; USA;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier mellan sambandet och lönsamhet sträcker sig långt tillbaka i tiden och har producerat resultat i olika riktningar. Den stora majoriteten av studier har emellertid funnit ett positivt samband vilket talar för att företag kan gynnas av att bli mer hållbara. LÄS MER

 3. 3. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 4. 4. Differential Deep Learning for Pricing Exotic Financial Derivatives

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Alexander Aslaksen Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Exotic Derivatives; Differential Machine Learning;

  Sammanfattning : Calculating the value of a financial derivative is a central problem in quantitative finance. For many exotic derivatives there are no closed-form solutions for present values, instead, computationally expensive Monte Carlo methods are used for valuation. LÄS MER

 5. 5. A Model for Estimating Short Interest

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Knut Dahlström; Carl Forssbeck; [2021]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; regression; finance; short interest; stock market; Statistik; tillämpad matematik; regression; finans; korta positioner; aktiemarknaden;

  Sammanfattning : The hefty price increases in heavily shorted stocks in the beginning of 2021 indicates that short interest might be an underrated yet important key figure for investors when deciding on whether to take on an investment strategy or not. Most stock exchanges release information regarding the short interest only once a month leaving investors having to make decisions on outdated information. LÄS MER