Sökning: "Finansiell beteendevetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Finansiell beteendevetenskap.

 1. 1. Kan optioner förbättra den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj? : En studie om optionsstrategin covered call på stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Saks; [2019]
  Nyckelord :Optioner; Optionsstrategier; Covered call; Sharpe-kvot; Stockholmsbörsen; Finansiell beteendevetenskap; Riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. LÄS MER

 2. 2. Systematiska fel och fallgropar vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Oskar Lyngö; Philip Lindström; [2018]
  Nyckelord :property valuation; behavioural finance; behavioural economics; fastighetsvärdering; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga fastighetsvärderarens problematik och de potentiella riskområden värderaren stöter på i sin värderingsprocess. Uppsatsen har även undersökt vad branschen vill se för förändringar på marknaden för värdering av kommersiella fastigheter. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsbolags investeringsstrategier: En studie på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Carl Axelsson; [2017]
  Nyckelord :Strategy; Behavioral finance; Cluster theory; Commercial real estate; Strategi; Finansiell beteendevetenskap; Klusterteori; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om bolag på Öresunds kommersiella fastighetsmarknad efterföljer sina avsedda strategier. Wihlborgs, Vasakronan och Klövern har valts ut för studien då de tillsammans innehar betydande marknadsandelar över Öresunds kommersiella fastighetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Den kompetenta personalvetaren

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annahita Yassarati; [2016]
  Nyckelord :Personalvetare; Kvalifikationer; Kompetens; Kompetenskrav; Personalvetarutbildning.;

  Sammanfattning : Förändringar i personalvetarens arbete har gett upphov till spänningar mellan ekonomiska och humanistiska intressen, mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt mellan den kompetens arbetsgivaren kräver och den befintliga kompetens personalvetarna besitter (Löfgren Martinsson, 2008, 12). Denna studie ämnar, genom intervjuer med personalvetare och HR-chefer, undersöka hur kraven på formell kompetens kommer till uttryck för personalvetare. LÄS MER

 5. 5. Adaptiv effektivitet : En kartläggning av den svenska aktiemarknaden och dess sektorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Lindholm; Niklas Grönberg; [2014]
  Nyckelord :Adaptiv Effektivitet; AMH; Andrew Lo; Marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från den Adaptiva marknadshypotesen som genom ett evolutionärt perspektiv sammanbinder de två grundparadigmen Effektiva marknadshypotesen och Finansiell beteendevetenskap i ett försök att föra forskningen om marknadseffektivitet framåt. Vidare undersöker studien den svenska aktiemarknaden på ett, för den Adaptiva marknadshypotesen, nytt sätt där marknadseffektivitetens dynamik inom marknaden kartläggs och analyseras. LÄS MER