Sökning: "Finansiell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 1177 uppsatser innehållade orden Finansiell ekonomi.

 1. 1. En undersökning av hur lagerstyrning kan hanterasvid ojämn efterfrågan - En fallstudie hos företaget Pelly System

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Moa Ekdal; Stina Wahlström; [2019-06-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på tillverkande företag att utföra förbättringar samt att bli mereffektiva för att kunna mäta sig mot konkurrenter. Det högre kraven leder även till högre kravpå en effektiv lagerstyrning. Därmed väcktes intresset att studera hur lagerstyrning vid ojämnefterfrågan hanteras. LÄS MER

 2. 2. Illiquidity and Stock Returns: Evidence from the 2007-2016 Period on the Stockholm Stock Exchange

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andrea Risberg; Maximilian Linder; [2019]
  Nyckelord :Illiquidity; Bid-Ask Spread; Asset Pricing; Stockholm Stock Exchange;

  Sammanfattning : In this thesis, we study whether stock specific liquidity help explain stock return variations on the Stockholm Stock Exchange in Sweden over the years 2007-2016 by regressing excess stock return on liquidity, market excess returns, size and value variables. Furthermore, we investigate whether illiquidity premia have differed during the global financial crisis of 2007-2008, compared to four following two-year periods. LÄS MER

 3. 3. Kan optioner förbättra den riskjusterade avkastningen i en aktieportfölj? : En studie om optionsstrategin covered call på stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anton Saks; [2019]
  Nyckelord :Optioner; Optionsstrategier; Covered call; Sharpe-kvot; Stockholmsbörsen; Finansiell beteendevetenskap; Riskjusterad avkastning.;

  Sammanfattning : Författarens syfte med studien är att undersöka om optionsstrategin covered call, kan generera bättre riskjusterad avkastning än jämförelseindex. Författaren bygger den kvantitativa undersökningen på sekundärdata som inhämtats från flera leverantörer av finansiell datahistorik. LÄS MER

 4. 4. When Brussels hits the brakes on M&A - A case study on the failed acquisition of Haldex AB

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Wiebke Buchholz; Roberto Gisy; [2019]
  Nyckelord :EU Merger Control; M A; Case Study; European Commission; Antitrust;

  Sammanfattning : With an increasing number of mergers being subject to a European Commission's merger control investigation, the process becomes relevant for more and more companies engaged in M&A activities. Despite the importance to maintain healthy competition and an innovative business environment, the investigation comes along with significant direct and indirect costs for target and acquirer. LÄS MER

 5. 5. Overvalued stock: M&A or SEO? A study of the performance and decision making of overvalued firms.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Georges Chalami; Lucas Aras; [2019]
  Nyckelord :Overvaluation; mergers and acquisitions; seasoned equity offerings; operating performance; firm characteristics;

  Sammanfattning : This study examines two ways of exploiting overvalued stock by US firms: Conducting a seasoned equity offering (SEO) or a stock swap acquisition. As market misvaluations provide short-term opportunities for managers to receive large potential gains, the decision of how to utilize stock overvaluation can have a significant impact on the value created. LÄS MER