Sökning: "Finansiell politik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Finansiell politik.

 1. 1. Coronavirus-Related Sentiment and Stock Prices : Measuring Sentiment Effects on Swedish Stock Indices

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olga Piksina; Patricia Vernholmen; [2020]
  Nyckelord :market sentiment; behavioural finance; market efficiency; coronavirus; Swedish stock market; text analytics; sentiment analysis; news mining; marknadssentiment; beteendefinans; marknadseffektivitet; coronaviruset; svensk aktiemarknad; textanalys; sentimentanalys; news mining;

  Sammanfattning : This thesis examines the effect of coronavirus-related sentiment on Swedish stock market returns during the coronavirus pandemic. We study returns on the large cap and small cap price indices OMXSLCPI and OMXSSCPI during the period January 2, 2020 – April 30, 2020. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors entreprenörskap : Politiska incitament och stödsystem för kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Julia Attefjord; Irena Lalovic; [2018]
  Nyckelord :Women s Entrepreneurship; Politics; Gender; Equality; Kvinnors entreprenörskap; Politik; Genus; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna undersökning är att analysera och generera en djupare förståelse för utvecklingen av politiken som inverkar på kvinnors entreprenörskap inom branschen vård och omsorg. Metod: För att besvara undersökningens forskningsfråga samt uppfylla dess syfte har studien genomförts med en kvalitativ forskningsansats där en kvalitativ textanalys har genomförts. LÄS MER

 3. 3. (O)Hållbar verksamhet : En studie av hållbarhetsdiskursen i det statligt ägda bolaget TeliaSonera

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Annie Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Hållbarhetsdiskurs; TeliaSonera;

  Sammanfattning : I denna studie ligger fokus på den rådande hållbarhetsdiskursen så som den kommer till uttryck i hållbarhetsredovisningar publicerade av det svenska statligt ägda bolaget TeliaSonera. Närmare bestämt har studien undersökt hur det statligt ägda bolaget TeliaSonera, förhåller sig till det flertydiga begreppet hållbarhet i sina hållbarhetsredovisningar för åren 2008-2013. LÄS MER

 4. 4. Value at risk, en jämförelse mellan svenska och danska statspapper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Kostolny; Erik Kapellner; [2013]
  Nyckelord :Value at risk; växelkursrisk; historisk simulering; delta-modellen; delta-gamma-modellen ; Business and Economics;

  Sammanfattning : Valutasamarbetet i Europa har både blivit hyllat och kritiserat, fler och fler länder ansluter sig till EMU-samarbetet. Det finns olika anledningar till att länder väljer att ansluta sig till en valutaunion exempelvis för att underlätta handel, skapa ekonomisk trygghet eller minska växelkursvolatiliteten. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Share Price Movements in Bangladesh : Dividends and Retained Earnings

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Shohrab Hussain Khan; [2009]
  Nyckelord :Signaling effect of dividends; Information asymmetry; Dividend clientele effect; Price earnings ratio; Lagged price. ;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: Financial scholars have been conducting studies of dividend policy for several decades; but different researchers have come to different conclusions. Financial economists have come to different conclusion about factors determining dividend policy and effect of dividend policies on common stock price. LÄS MER