Sökning: "Finansiell rådgivning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Finansiell rådgivning.

 1. 1. Psykologiska fallgropar i rådgivningsprocessen : En kvalitativ studie om anchoring och framing ur ett rådgivarperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Kasper Karlsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Behavioral finance; anchoring; framing; cognitive biases; financial advice; advisory process; Beteendefinans; anchoring; framing; psykologiska fallgropar; finansiell rådgivning; rådgivningsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Finansiellt beslutsfattande är en central del i den finansiella rådgivningen gentemot privatpersoner och det gemensamma branschorganet SwedSec har uppmärksammat psykologiska fallgropars roll i den finansiella rådgivningen. Den finansiella rådgivarens roll är att, bland annat, hjälpa sina kunder hantera de psykologiska fallgropar de kan råka ut för vid investeringar. LÄS MER

 2. 2. Den digitala rådgivaren - En tvärsnittsstudie om sparrobotens etablering på den svenska kapitalmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Holger Lindh; Victor Sköld; [2020]
  Nyckelord :Sparrobotar; FinTech; Finansiell rådgivning; Digitalisering;

  Sammanfattning : Studiens mål är att besvara hur introduktionen av sparrobotar kommer att påverka den svenska kapitalmarknaden samt undersöka vad svenska individer har för syn på tjänsten. För att kunna besvara forskningsfrågorna har tre olika metoder använts. LÄS MER

 3. 3. Skadeståndsansvar vid rådgivning om finansiella instrument från en sparrobot

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Petronella Jouchims Håkansson; Kajsa Loikas; [2019]
  Nyckelord :Skadestånd; finansiell rådgivning; robotrådgivning; finansiella instrument; MiFID; MiFIR; Rådgivningslagen;

  Sammanfattning : Digitala hjälpmedel syns idag inom flera områden på den finansiella marknaden och ett av dessa hjälpmedel är den tjänst som flera banker och andra institut benämner som sparrobot. Syftet med funktionen är att förenkla tillvägagångssättet för konsumenter vid sparande i finansiella instrument. LÄS MER

 4. 4. Processen för inhämtande av finansiell information : En undersökning av generation Y:s agerande i ett nytt informationslandskap

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Eriksson; David Höglund; [2019]
  Nyckelord :Generation Y; financial information; information search; transaction costs; economic socialisation; financial literacy.; Generation Y; finansiell information; informationssökning; transaktionskostnader; ekonomisk socialisering; finansiell bildning.;

  Sammanfattning : BACKGROUND: Generation Y are habitual technology and internet users who prefer to collect information fast and easy. The search-costs are considered to have decreased since information is more accessible now than before, but the valuation costs have instead increased when both disinformation and misinformation is present. LÄS MER

 5. 5. Införandet av MiFID II : En förändrad framtid för finansinstituten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Robin Hermansson; Simon Lindell; [2018]
  Nyckelord :MiFID II; bolagsstyrning; finansiell rådgivning; belöningssystem; opportunism;

  Sammanfattning : Financial advisors has a responsibility to cater customers needs, but are at the same time controlled through corporate governance to benefit their employer, which has caused troubles regarding opportunism. MiFID II intends to regulate opportunism through more documentation and regulations on commission. LÄS MER