Sökning: "Finansiell stress"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Finansiell stress.

 1. 1. Prognostisering av finansiell stress i svenska små ochmedelstora företag : En kvantitativ studie om förmågan att förutse ett tillstånd avfinansiell stress

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Adam Nyrén; Marcus Wäcklén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Köper flygresenärer biljetter trots konkursrisk? En kvantitativ studie om konsumenters syn på konkursrisk i flygbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elof Hallin; Richard Petersen; [2020-05-05]
  Nyckelord :Risk; Flygbolag; Konkurs; Konsumentbeteende; Förutbetalda intäkter; Förbokade flygresor; Altman Z-värde; Volatilitet; Finansiell stress;

  Sammanfattning : This report aims to analyse if there is a connection between the risk of bankruptcy of anairline company and the amount of prebooked tickets made by the customers. In the airlineindustry, booking and paying is made at the same time. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar förekomsten av typ II-fel? : En kvantitativ studie om uteblivnafortlevnadsvarningar i revisorersrapportering

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Gudmundsson; Isabelle Vörén; [2020]
  Nyckelord :Typ II-fel; Fortlevnadsvarningar; Revisionskvalité; Kön; Bransch; Ort; Finansiell stress; Z-score;

  Sammanfattning : Fallet om Prosolvia ledde till det största skadeståndet som någonsin utfärdats i svensk domstol. Orsaken var att revisorn för bolaget inte hade rapporterat om väsentliga osäkerheter och felaktigheter i den finansiella rapporten trots att dessa förelåg. Detta ledde till att Prosolvia senare ansökte om konkurs. LÄS MER

 4. 4. How to Avoid Bankruptcy?: Monte Carlo Simulation of Three Financial Markets, using the Multifractal Model of Asset Returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Rostislav Sibirtsev; [2019]
  Nyckelord :Multifractal Model of Asset Returns MMAR ; Simulation; Fractal; Kurtosis; Dependence;

  Sammanfattning : This paper has been an effort to apply fractal mathematics to understanding the general behaviour of financial markets. Fractals are special shapes that look similar at various scales. The specific model used is called the Multifractal Model of Asset Returns (MMAR) - the first ever model used for multifractal financial analysis. LÄS MER

 5. 5. Risk Assessment of FinTech Lending Platform Business Models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Constanze Alves; [2018]
  Nyckelord :FinTech; P2P Lending; Financial Regulation; Risk Mapping; Credit Cyclicality;

  Sammanfattning : This thesis analyzes risks related to FinTech lending platforms and consists of two parts. Part I examines the risks arising from innovations in the FinTech lending platform sphere and their impact on the regulatory framework. LÄS MER