Sökning: "Finansiella Derivat"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Finansiella Derivat.

 1. 1. Farväl till Libor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Eklund; [2019]
  Nyckelord :LIBOR; referensräntor; ARR; övergång; overnight; Business and Economics;

  Sammanfattning : After the financial crisis in 2008 and the Libor scandal 2012 today’s reference rates have been questioned and debated. This has led to the ongoing work around the world; replacing the traditional IBOR’s with new, transaction-based reference rates. LÄS MER

 2. 2. Estimation of early termination of financial derivatives

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Pousette; Jim Domeij; [2019]
  Nyckelord :Survival analysis; Neural network; Applied mathematics; Överlevnadsanalys; Neurala nätverk; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : In terms of pricing financial derivatives, contractual length plays a important role in pricing risk. A contract with long duration will have more associated risk in comparison with a contract with low duration, everything else equal. LÄS MER

 3. 3. Produktingripanden på finansmarknaden : Leder begränsningar och förbud till ett stärkt investerarskydd för ickeprofessionella kunder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Blomdahl; [2018]
  Nyckelord :product interventions; retail clients; Esma; national competent authorities; CFD; binary options; bull; bear; certificates; leveraged products; financial derivatives; produktingripanden; finansmarknaden; icke-professionella kunder; Finansinspektionen; Esma; CFD; binära optioner; bull; bear; certifikat; hävstångsprodukter; finansiella derivat;

  Sammanfattning : På finansmarknaden finns det flera olika typer finansiella instrument och utbudet ökar stadigt. Utvecklingen har lett till att det har blivit svårare för icke-professionella kunder att utvärdera riskerna med instrumenten. LÄS MER

 4. 4. Hedging Foreign Exchange Exposure in Private Equity Using Financial Derivatives

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Kwetczer; Carl Åkerlind; [2018]
  Nyckelord :Private Equity; Foreign Exchange Exposure; Hedging; Black-Scholes Model; Financial Derivatives; Private Equity; Valutaexponering; Hedging; Black-Scholes Modell; Finansiella Derivat;

  Sammanfattning : This thesis sets out to examine if and how private equity funds should hedge foreign exchange exposure. To our knowledge the field of foreign exchange hedging within private equity, from the private equity firms’ point of view, is vastly unexplored scientifically. LÄS MER

 5. 5. A Fourier approach to valuating derivative assets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Oskar Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Kan man använda Fouriertransform för att värdera finansiella kontrakt? Det här arbetet undersöker två olika kontrakt och visar på hur Fouriertransformation kan användas inom värdering av derivat. Säg att du är intresserad av att handla en till- gång S någon gång i framtiden. Du och en säl- jare diskuterar och kommer överens om att du kan få lov att köpa; men inte skyldig; S vid tiden T till ett pris K. Det betyder att i framtiden vid tiden T kan du eventuellt göra en vinst S T − K om du väljer att köpa. Men om det visar sig att S T − K < 0 då vill du inte köpa; eftersom det skulle innebära en förlust. Du är endast in- tresserad att köpa då du kan göra vinst. Därav skulle man kunna beteckna den framtida vinsten som max S T −K; 0 . Ur säljaren synpunkt så vill han också kunna ha möjlighet att göra en bra affär. Så säljaren ger inte dig kontraktet gratis; utan han vill ha betalt idag en summa beteck- nad med Π; för kontrakt; dvs kontraktets pris. Den naturliga frågan blir; vilket värde ska Π ha för att bägge parter ska känna sig nöjda? Denna fråga besvarar arbetet med hjälp av att använda Fourier transformation. Fourier transformation är i sig ett matematisk verktyg för att överföra ett problem från ett språk till ett annat. Ett an- nat sätt att beskriva det på; skulle kunna vara följande scenario. Ett brev på ett främmande språk erhålls; med hjälp av Google translate över- sätts språket till svenska; vi kan nu förstå med- delandet. Vi skriver ner ett svar på svenska och Google translate översätter sedan tillbaka det till ursprungliga språket. Fourier transformation kan ses som matematikens Google translate. Där finns dock ett pris man får betala för denna typen av översättning fram och tillbaka. Det dycker upp ett minimeringsproblem man tvingas lösa. Efter en hel del långa uträkningar kan priset bestäm- mas så att både köpare och säljare blir nöjda. Det pris som tas fram med Fourier metoden jäm- förs också med en annan välkänd metod; för att bedömma dess noggrannhet. Det visar sig att Fourier metoder är väldigt noggrann och stäm- mer bra överens med den andra metoden. Efter att ha undersökt det enkla kontraktet utvecklas metod till ett mer avancerat kontrakt. Dår den framtida vinsten ges av max S 1 − S 2 − K ; här finns det alltså två olika tillgångar. Här får då Fourier transformation appliceras i två steg; i ter- mer av vårt vardagliga exempel språk 1 → språk 2 → svenska istället för språk 1 → svenska direkt. Därefter är proceduren snarlik; priset man får be- tala blir ett minimeringsproblem; denna gången av två variabler istället för en. Återigen jämförs metoden med annan typ av metod; i detta fallet en metod som simulerar mha en dator de två till- gångarna S 1 och S 2 . Även i detta fall stämmer Fourier metoden väldigt bra överens med den an- dra standard metoder.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This paper valuates two different financial contracts, the European Call and the Spread option using the Fourier transform. In the European Call case the underlying asset is modelled by the geometric Brownian motion stochastic differential equation. LÄS MER