Sökning: "Finansiering av terrorism"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Finansiering av terrorism.

 1. 1. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

  Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

 2. 2. Transaktionsövervakning för detektion av penningtvätt och finansiering av terrorism

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Alexander Evert; Ronnie Ebrin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den organiserade brottsligheten och dess behov av att tvätta pengar fråndenna verksamhet växer i världen. Ett stort ansvar att arbeta mot penningtvättoch terrorfinansiering ligger på de finansiella institutionerna, och enstor del i detta arbete består av transaktionsövervakning. LÄS MER

 3. 3. Lär känna din kund med blockchain: Möjligheter och utmaningar med blockchainbaserade KYC-system

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Isak Larsson; Filip Fjellstedt; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; KYC; DLT; Innovation; Emerging Technology; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det ställs höga krav på finansiella instituts kundkännedomsprocesser för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Många av dessa processer kräver mycket manuellt arbete hos både organisation och för kund, som måste upprepa processen hos varje bank de önskar att bli kund. LÄS MER

 4. 4. Gapet mellan FATF:s grundläggande rekommendationer och svenska bankers reglering av penningtvätt i praktiken : Beslutsfattande inom svenska banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Adelisa Crnovrsanin; Edvina Hajic; [2018]
  Nyckelord :competence; FATF; money laundering; organizational relationships opportunism; FATF; kompetens; opportunism; organisationsförhållande; penningtvätt;

  Sammanfattning : Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som ständigt hotar världsekonomin och det finansiella systemet. Detta har medfört att Financial Action Task Forces grundläggande rekommendationer, som legat till bas för en stor del av regelverken inom den svenska finanssektorn, besitter en betydelsefull roll, likaså enskilda bankmedarbetares beslutsfattande inom de svenska storbankerna. LÄS MER

 5. 5. Det fjärde penningtvättsdirektivet och dess effekt på EU:s inre marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Penningtvätt; Penningtvättsdirektiv; Riskbaserat förhållningssätt; EU:s inre marknad; Artikel 114 FEUF; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den internationella kontexten är arbetet med att ta fram åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism högt prioriterat. År 2015 antogs EU:s fjärde penningtvättsdirektiv på grundval av artikel 114 FEUF. LÄS MER