Sökning: "Finansiering"

Visar resultat 21 - 25 av 1676 uppsatser innehållade ordet Finansiering.

 1. 21. Unga Vuxnas bostadssituation i Stockholm : En utredning av åtgärder för att underlätta inträdet på den ägda bostadsmarknaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lina Eklöv; Matilda Angermund; [2020]
  Nyckelord :Housing market; Home ownership; Mortgage; Young adults; Support programs; Bostadsmarknad; Bostadsägande; Bolån; Unga vuxna; Stödprogram;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholm har de senaste åren präglats av hög efterfrågan där trycket på bostäder lett till stigande bostadspriser. Flertalet restriktioner har införts för att stabilisera kredit- och bostadsmarknaden samt dämpa prisutvecklingen. LÄS MER

 2. 22. Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip du Hane; Jacob Rönnhed; Niclas Stenman; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Titel: Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning? Seminariedatum: 03/06/2020 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Författare: Philip du Hane, Niclas Stenman och Jacob Rönnhed Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Abnormal avkastning, aktieägaravkastning, företagsförvärv, Skandinavien, icke-Skandinavien. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppkommer någon abnormal avkastning vid annonseringen av ett gränsöverskridande förvärv för aktieägare i det förvärvande svenska företaget. LÄS MER

 3. 23. Developing a SustainableSupply Chain for Waste Management : A Case Study of Lombok

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Oscar Wiberg; Anton Östblom; [2020]
  Nyckelord :Waste management; sustainable; developing countries; Lombok; Indonesia; supply chain; investment; sustainability; plastic recycling; Avfallshantering; hållbar; hållbarhet; utvecklingsländer; Lombok; Indonesien; distributionskedja; investeringar; plaståtervinning;

  Sammanfattning : Lombok is an island in Indonesia located next to, and slightly smaller than Bali. The tropical island has the potential tobecome “the next Bali” in terms of tourism and is like many other developing countries, suffering from inadequate solid waste management, as of 2020 only managing 20% of its waste. LÄS MER

 4. 24. Nitrogen runoff, constructed wetlands and the effect on catch of fish in the Öresund strait

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Saga Hedstigen Sundblad; [2020]
  Nyckelord :seafloor oxygen demand; fish catch; constructed wetland; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication and low dissolved oxygen levels are spreading all over the world, causing changes in fish distribution and decline in fish abundance and catch of fish. This study assesses the current nitrogen (N) surface runoff to the Öresund strait, the seafloor oxygen demand it cause, the subsequent effect on fish catch, and the constructed wetland area needed to retain current N loads. LÄS MER

 5. 25. Cash Flow is King : En kvalitativ studie kring factoring för småföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Isabella Kvarlin; Oliver Lind; [2020]
  Nyckelord :factoring; small sized enterprises; small businesses; liquidity; cash flow; economic growth; profit; option of finance; construction industry; factoring; småföretag; likviditet; kassaflöde; tillväxt; lönsamhet; finansiering; finansieringsalternativ; byggbranschen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine factoring as an option of finance for small businesses to make capital available to the cash account. Small businesses constitutes 99.4 percent of all enterprises in Sweden, and are thereby important actors of the community. LÄS MER