Sökning: "Finansiering"

Visar resultat 6 - 10 av 1167 uppsatser innehållade ordet Finansiering.

 1. 6. Överavkastning på Knoppar och Avknoppare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malcolm Holm; Andreas Magnusson; Wahidullah Barikzay; [2020]
  Nyckelord :Anormal avkastning; Överavkastning; BHAR; Ren avknoppning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Abnormal Return on Spin-offs and its Parent– A study on the performance of the Spin-off and the Parents performance over 2 yers Seminar date: June 4, 2020 Course: FEKH89, Business Administration: Degree Project undergraduate Level, 15 University Credit Points Authors: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson Advisor: Anamaria Cociorva Keywords: Spin-off, Abnormal Return, BHAR, Efficient Market, M&A Purpose: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to obtain abnormally positive returns by buying and retaining shares in spin-offs and its parent company for two years. Methodology: The study has been conducted as a quantitative event study to investigate the abnormal return compared to the index. LÄS MER

 2. 7. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER

 3. 8. Svensk mutlagstiftning - lite för lagom? En rättsvetenskaplig studie om svensk mutlagstiftning ur ett EU-rättsligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Desirée Lindström; [2020]
  Nyckelord :vårdslös finansiering av mutbrott; företagsbot; direktiv 2017 1371; proportionalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige, ett av de minst korrupta länderna i världen, har fått återkommande internationell kritik gällande ineffektivitet i svensk mutlagstiftning när det kommer till straffrättsliga sanktioner mot företag som begått mutbrott. Detta på grund av bristen på rättspraxis där företag gjort sig skyldiga till vårdslös finansiering av mutbrott. LÄS MER

 4. 9. The Relationship Between International Investment Arbitration and Environmental Protection: Charting the Inherent Shortcomings

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tina Asgharian; [2020]
  Nyckelord :public; international; law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Approximately 3000 international investment agreements (IIAs), mostly bilateral investment treaties, have been designed since the 1960’s to promote and protect foreign investment across the world. In case of a dispute, the agreements provide for investor-state dispute settlement (ISDS) in an arbitration tribunal. LÄS MER

 5. 10. När slutar enskild väg? : Samhällsutvecklingens konsekvenser för samfälligheten som förvaltningsform

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

  Författare :Mats Gezelius; [2020]
  Nyckelord :RIA; CEA; public goods; common pool resources; civic roads;

  Sammanfattning : In Sweden, there are both public roads and civic roads. The civic roads are managed by the people who utilize them. These roads go most through forests and farmlands but also in urban detached areas and are supposed to have a lower cost than with governmental management. LÄS MER