Sökning: "Finansinspektionen"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet Finansinspektionen.

 1. 1. Framtidens bolånemarknad - En analys av finansieringsmodellerna hos bolånemarknadens nya aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Klingberg; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; bolånemarknaden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den traditionella svenska bolånemarknaden är på väg att kompletteras med nya bolånestrukturer. Sedan slutet av 2016 har nya aktörer, s.k. bostadskreditinstitut, börjat konkurrera med storbankerna om bolånekunder. LÄS MER

 2. 2. Penningtvätt : En kvalitativ studie om banksektorns förebyggande arbete mot penningtvätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Ilias Titi; Shahryar Amiri; [2020]
  Nyckelord :Money Laundering; Anti-money laundering; Know your customer; Financial Supervisory Authority; Banks; Risk assessment; Penningtvätt; Anti-money laundering; Kundkännedom; Finansinspektionen; Banker; Riskbedömning;

  Sammanfattning : De senaste åren har Finansinspektionen rapporterat nya fall kring penningtvätt där etablerade storbanker har stått i rampljuset i negativ bemärkelse. Rapporterade fall av penningtvätt ökar årligen inom Sverige och detta kan betyda att det finns brister inom det förebyggande arbetet mot penningtvätt eller att banker bland annat, har blivit bättre på att upptäcka penningtvätt. LÄS MER

 3. 3. INSIDERS PÅVERKAN PÅ MARKNADENS OROLIGHET : En händelsestudie om insiderhandels effekt på volatilitet på Stockholmsbörsen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Carlsson; Gustav Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Insiderhandel; insynshandel; volatilitet; händelsestudie; signalteorin;

  Sammanfattning : Det har sedan långt tillbaka genomförts omfattande forskning om insynspersoner möjlighet till abnormal avkastning. Här pekar majoriteten av tidigare studier mot att det är möjligt. LÄS MER

 4. 4. Finansiering av kommersiella fastighetsbolag : En studie om drivkrafterna bakom fastighetsbolagens ökade andel marknadsfinansiering och dess risker

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fanny Algstedt; Hilda Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Companies; Financing Methods; Capital Market Financing; Kommersiella fastighetsbolag; Finansieringsmetoder; Marknadsfinansiering;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har nya finansieringsmetoder vuxit fram ibland de kommersiella fastighetsbolagens finansieringsportföljer. Framförallt emitteras företagsobligationer i en allt större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Potential implications of the introduction of CBDC for the conduct of monetary policy and the preservation of financial and monetary stability : A case study of the Central Bank of Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Iryna Gnatenko; [2020]
  Nyckelord :CBDC; unconventional monetary policy; central bank; digital money; Sweden; CBDC; digital centralbanksvaluta; okonventionell penningpolitik; centralbank; digitala pengar; Sverige;

  Sammanfattning : The past decade has offered up some fintech innovations that are gradually reshaping the financial sector. Phasing out of paper currencies together with the populatization of the private digital currencies has propelled central banks to consider issuance of their digital currencies – so called Central Bank Digital Currency (CBDC). LÄS MER