Sökning: "Finansinspektionen"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade ordet Finansinspektionen.

 1. 1. Bankers strategiska svar på statlig reglering –Vilka blir effekterna på ersättningssystem som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Petersson; Victoria Quach; [2018-06-08]
  Nyckelord :Ersättningssystem; banker; reglering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den senaste globala finanskrisen har haft förödande effekter påflertalet länder där kritiker menar att osunda ersättningssystem hos banker med för högtrisktagande kan ses som en anledning till finanskrisen. I och med detta trädde en nyförfattning i kraft 2011 från Finansinspektionen som reglerar hantering och utformning aversättningssystem inom bland annat kreditinstitut. LÄS MER

 2. 2. Produktingripanden på finansmarknaden : Leder begränsningar och förbud till ett stärkt investerarskydd för ickeprofessionella kunder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Blomdahl; [2018]
  Nyckelord :product interventions; retail clients; Esma; national competent authorities; CFD; binary options; bull; bear; certificates; leveraged products; financial derivatives; produktingripanden; finansmarknaden; icke-professionella kunder; Finansinspektionen; Esma; CFD; binära optioner; bull; bear; certifikat; hävstångsprodukter; finansiella derivat;

  Sammanfattning : På finansmarknaden finns det flera olika typer finansiella instrument och utbudet ökar stadigt. Utvecklingen har lett till att det har blivit svårare för icke-professionella kunder att utvärdera riskerna med instrumenten. LÄS MER

 3. 3. Nynotering: Private Equity eller icke, det är frågan : En kvantitativ studie av nynoteringars prestation på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Björn Åkerström; [2018]
  Nyckelord :IPO; Ownership structure; Long-run abnormal returns; Underpricing; Marknadsnotering; IPO; Ägandestruktur; Långsiktig abnormal avkastning; Underprissättning;

  Sammanfattning : Studien avsåg studera Private Equity-ägda och icke Private Equity-ägda nynoteringars långsiktiga avkastning. Med hjälp av bakomliggande faktorer så som ägarstruktur, underprissättning, marknadsvärde, storlek på nynotering, ålder, bransch samt heta och kalla marknader, identifierades om det fanns skillnader och vad de i så fall kunde bero på. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller icke vara hållbar : En studie om bankernas hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mitra Panshiri; Johanna Lilja; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; banks; stakeholders; Panama papers; direct impact; indirect impact; sustainability work; customer satisfaction; trust; Hållbarhet; banker; intressenter; Panamaskandalen; direkt påverkan; indirekt påverkan; hållbarhetsarbete; kundnöjdhet; förtroende;

  Sammanfattning : All companies, municipalities, governments and private individuals are in need of a functioning banking system. Research shows that for the long-term survival of banks, sustainability is important. However, there are several reasons why the banks are working with sustainability. LÄS MER

 5. 5. Skuldkvotstak oc h dess påverkan på den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Bygg- och fastighetsekonomi

  Författare :Milan Sofipour; [2018]
  Nyckelord :Debt-to-income limit; housing market; Skuldkvotstak; bostadsmarknaden;

  Sammanfattning : I takt med de låga bolåneräntorna och de skenande bostadspriserna i Sverige har skuldsättningen och skuldkvoten i de svenska hushållen ökat markant de senaste åren. Då en högt skuldsatt befolkning utgör en risk vid en makroekonomisk störning har Finansinspektionen, i syfte för att bromsa denna utveckling, tagit fram finanspolitiska regleringar som belåningsgrad och amorteringskrav. LÄS MER