Sökning: "Finanspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Finanspolitik.

 1. 1. Hur effektivt är finanspolitik i Sverige? : En konsumtionsstudie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Felix Hasselblad; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk politik; Intergenerationella preferenser; Konsumtionsmodell; Livscykelhypotesen; Privat sparande; Ricardiansk Ekvivalens; Skattediskonteringshypotesen; Substitution; Överskott;

  Sammanfattning : Kan samhället genom att låna av sig själv luras till att tro att det är rikare? Uppsatsen undersöker hur förändring i kommunalt överskott påverkar sparande och konsumtion i svenska kommuner. Teorin om Ricardiansk ekvivalens säger att individer ser den offentliga ekonomin som en förlängning av sig själv och att ett offentligt överskott tränger ut kommunalt sparande. LÄS MER

 2. 2. Penningpolitikens effekt vid låga räntenivåer : En studie av svenska bolån över 15 år

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Ellinore Vinberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktionen av negativ styrränta har lett till diskussion kring penningpolitikens nedre gräns. Forskningen inom området tyder på att penningpolitikens effekt minskar vid låga räntenivåer. Förändringar i styrränta är penningpolitikens främsta verktyg för att påverka ekonomin. LÄS MER

 3. 3. Rapporter med attityd? : En analys av hur Finanspolitiska rådet hanterar värderingar i sin skrivpraktik och i sina texter

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Milena Zart; [2018]
  Nyckelord :appraisal; konceptuell metaforteori; Finanspolitiska rådet; värderingar; skrivnormer; mottagarmedvetenhet;

  Sammanfattning : Finanspolitiska rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Denna granskning redovisas i en årlig rapport. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Government Policies on Real Estate Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tuuli Kouki; [2018]
  Nyckelord :Real estate; real estate market; government policies; fiscal policy; monetary policy; causality; cointegration; Granger causality; Fastighet; fastighetsmarknaden; regeringenspolitik; finanspolitik; penningpolitik; kausalitet; samverkan; Granger kausalitet;

  Sammanfattning : The study investigates the linkages between government policies and the real estate sector via a case study that was carried out on the Japanese market. The applicability of the results were then discussed in terms of whether similar trends could be seen in other economies facing similar demographic and economic issues as Japan. LÄS MER

 5. 5. Den marginella skattens effekt på ekonomisk tillväxt : En empirisk studie baserad på paneldata för skattekvoten och World Tax Index för EU-15

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :David Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skatteintäkter är den största inkomstposten i den statliga budgeten. I en situation med höga statsskulder ökar vikten av skatteintäkter ytterligare med finansieringen av statskulden. Det är därför viktigt att länder har välutformade skatteregler för att bedrivaen sund finanspolitik. LÄS MER