Sökning: "Finansrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Finansrätt.

 1. 1. Rättsosäkerhet kring bostadsförmåner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Nilvé; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; finansrätt; bostadsförmåner; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the valuation of taxable accommodation benefits in Swedish law from a perspective of legal certainty. The theoretical discussion is based on an inconsistent case law in the administrative court of appeal that has appeared in the last years. LÄS MER

 2. 2. Compensating adjustments - An international perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oskar Paladini Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; finansrätt; fiscal law; transfer pricing; compensating adjustments; economic double taxation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate if there exist any differences in the handling of compensating adjustments between Sweden and the UK and why these differences exist together with what consequences it may bring. Differences were identified, such as the fact that the UK only allows for compensating adjustments in an upward direction whilst Sweden accepts adjustments in both directions. LÄS MER

 3. 3. Förbudet mot insiderhandel – En studie av rättsutvecklingen och de nya EU-reglerna på området

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Ploman; [2017]
  Nyckelord :finansrätt; straffrätt; insiderhandel; insiderbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige infördes lagstiftning i syfte att motverka insiderhandel i början av 1970-talet. Rättsområdet har därefter varit föremål för omfattande reformer. Den senaste reformen vidtogs med anledning av en ny EU-förordning och ett nytt EU-direktiv. LÄS MER

 4. 4. Konsumentskyddet vid andelsbaserad crowdfunding

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrika Karlsson; [2017]
  Nyckelord :finansrätt associationsrätt gräsrotsfinansiering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Crowdfunding is an alternative financing form that has evolved during the last ten years. It is defined as numerous financiers who are brought together with companies seeking capital on a digital market. In equity crowdfunding, financiers buy shares in the company. LÄS MER

 5. 5. Nytt mandat för Riksbanken? - Rättsliga utmaningar och juridiskt övervägande med anledning av Riksbankens e-krona projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Holmén; [2017]
  Nyckelord :Bankrätt; banking law; E-krona; finansrätt; fiscal law; blockchain; blockkedja; kryptovaluta; cryptocurrency; Riksbanken; Riksbank; fractional reserv banking; Swedish central bank; digital cash; digitala kontanter; elektroniska kontanter; affärsbankspengar; centralbankspengar; central bank money; skap pengar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan januari 2017 bedriver Riksbanken ett projekt vars syfte är att utreda huruvida digitala kontanter vore ett lämpligt komplement på den svenska betalningsmarknaden. Inom ramen för Riksbankens projekt kallas dessa digitala kontanter för e-kronor. LÄS MER