Sökning: "Finding Dory"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Finding Dory.

 1. 1. Alla är hetero tills motsatsen är bevisad? : En semiotisk innehållsanalys av homosexualitet och queer i fem animerade amerikanska mainstream-långfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Jakob Voldberg; Erica Zontho; [2018]
  Nyckelord :Homosexuality; queerbaiting; queer coding; heteronormativity; animation; coding; Homosexualitet; queerbaiting; queer coding; heteronormativitet; animation; kodning;

  Sammanfattning : Historically, films from the mainstream American animation companies have had an almost non-existent representation of homosexual characters. Previously, it has been proven that the heteronormative has had a strong dominance in these companies. Considering the companies constantly produce new films, we aim to explore if this is still accurate. LÄS MER

 2. 2. Vem representeras? : En undersökning av jämställdhet i nutida film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Annika Ekholm; [2018]
  Nyckelord :Bildproduktion; film; jämställdhet; feminism; representation; genus; kön; Bechdel; Bechdeltestet; karaktärsanalys; Karaktärsklockan; könsfördelning; 2016; Finding Dory; Captain America: Civil War; Ghostbusters;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tre storsäljande filmer från 2016 förhåller sig till jämställdhet. Den teoretiska utgångspunkten är forskning gällande jämställdhet, genus, kön och representation samt feministisk filmforskning. LÄS MER