Sökning: "Findus Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Findus Svensson.

 1. 1. En fallstudie av Findus - Sambanden mellan ett företags koncernstrategi, organisation och ekonomistyrning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Ekelund; Magnus Svensson; Anna Blomberg; Linda Hellberg; [2003]
  Nyckelord :Findus; EQT; koncernstrategi; organisation; ekonomistyrsystem; ekonomistyrning; budget; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien har undersökt Findus och dess samband mellan koncernstrategin, organisationen och ekonomistyrningen. Detta resulterade i att författarna fann att det finns starka samband mellan delarna och att dessa är starkt integrerade. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer vid strategisk IT- och verksamhetsutveckling

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Carina Wallentin; Maria Svensson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Företag idag upplever stora svårigheter och problem med att integrera IT i verksamheten samt attsamordna affärs- och IT-utvecklingen. Det talas mycket om affärsdriven IT-utveckling och vikten avatt utforma en IT-strategi som speglar affärsstrategin. LÄS MER