Sökning: "Findus Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Findus Sverige.

 1. 1. Konservärtsodlingens påverkan på det svenska lantbruket : i södra Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Filippa Jönsson; Mimmi Talon Alin; [2017]
  Nyckelord :Findus; konservärter; kvävefixering; konservärtsodling; konservärtans växtföljdsegenskaper; konservärtans förfruktsvärde;

  Sammanfattning : Efter Findus uttalande om att lägga ned sin verksamhet i Bjuv bestämde vi oss för att undersöka vad konservärtan har betytt för odlarna i södra Sverige. Vi ville undersöka både ur det ekonomiska perspektivet samt ur växtföljdsperspektivet. LÄS MER

 2. 2. How PMS can be used to implement sustainability in food manufacturing companies

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Giuseppe Rogondino; Andrea Manté; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; sustainability; management control system; performance management system; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The aim of this study is to shed a light on the possible link between CSR and PMS. We explore whether and under which conditions PMS can be used as a tool to enforce sustainability. LÄS MER

 3. 3. Min hund och jag : en etnografisk studie om samspelet mellan hundägare och hundar ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Findus Krantz; Jenny Hult; [2016]
  Nyckelord :dog owners; dogs; social interaction; social construction; gender; hundägare; hundar; social interaktion; social konstruktion; genus;

  Sammanfattning : Syftet med denna etnografiska studie var att få större förståelse för hur hundägare samspelar med sina hundar och hur de tillskriver könsroller på sina hundar i sociala interaktioner. Studien baserades på deltagande observationer med hundägare och deras hundar när de besökte en hundrastplats i en medelstor stad i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Investera i dina kunder med hjälp av Key Account Management

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Richardsson; [2014]
  Nyckelord :Key Account Management; KAM; key account management; Account Management; Relationship Marketing; Marketing; Customer Relations; Business to business relations; Key Account Management; KAM; Account Management; Nyckelkundsbearbetning; Relationsmarknadsföring; Marknadsföring; Kundrelationer; Kommunikation; Business to business relations;

  Sammanfattning : Titel: Investera i dina kunder med hjälp av Key Account Management Bakgrund: För företag på dagens högt konkurrerande och ständigt föränderliga marknad krävs en väl strukturerad planläggning och nya metoder för långsiktig överlevnad. Den traditionella marknadsföringen flyttar fokus och introducerar Key Account Management utifrån det faktum att kundfokus och relationsmarknadsföring blivit allt viktigare, inte minst på den industriella marknaden. LÄS MER

 5. 5. Förändringsarbete i försörjningskedjor - En studie på Findus Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Peter Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Förändringsarbete; Change Mangement; Försörjningskedjor; Supply Chain; Findus Sverige; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Att ha ett strukturerat arbetssätt för förändringsprocesser är viktigt för dagens försörjningskedjor, då dagens företag arbetar med flera och komplexa försörjningskedjor som ständigt är föremål för såväl stora som små förändringar. För att lyckas med en förändring i en organisation som ständigt är i rörelse, är det viktigt att ha en tydlig ledning av förändringen. LÄS MER