Sökning: "Fine Art Logistics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fine Art Logistics.

  1. 1. Fine Art Logistics : How Innovation Creates Niche Market for Third Party Logistics Service Providers

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö; Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

    Författare :Alican Madan; Kemal Erkin Araz; [2013]
    Nyckelord :Innovation; Niche Market; Fine Art Logistics; Third Party Logistics;

    Sammanfattning : Fine art logistics concept is revealed by Innovative third party logistics services. However, fine art logistics concept is quite new topic of current logistics literature and existing resources, acquired knowledge are limited. LÄS MER