Sökning: "Finita Element Metoden"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Finita Element Metoden.

 1. 1. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 2. 2. Analys av finita element program

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Alexis Fredy Ramos Salazar; Samuel Pena Hernandez; [2022]
  Nyckelord :FEM; SOFiSTiK; Brigade standard; Comparative studie; Slab frame bridge.; FEM; SOFiSTiK; Brigade standard; Komparativ studie; Plattrambro.;

  Sammanfattning : FEM program, program som använder finita element metoden, har en långhistoria av användning inom ingenjörsyrken. I modern tid har FEM programblivit en nödvändighet för beräkningar inte bara i byggbranchen, men ocksåinom andra ingenjörsverksamheter där stora mängder beräkningar krävs. LÄS MER

 3. 3. Mechanical design guidelines and criteria for mooring components in wave energy devices : Finding the optimum chain and shackle parameters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Arvin Modiri; [2022]
  Nyckelord :Chain; shackle; finite element method; wave energy converter; WEC; Kedja; kätting; schackel; finita element metoden; vågkraftverk;

  Sammanfattning : Obtaining the perfect renewable energy source is one of the most important questions of our lifetime. One renewable energy source that could be of interest in this question because of the characteristics of the power that could be extracted from it is wave energy. LÄS MER

 4. 4. Multibody modelling of the vibrations in an aircraft engine

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner, marina system, flyg- och rymdteknik, rörelsemekanik

  Författare :Charly Mollet; [2022]
  Nyckelord :Vibrations; Multibody Modelling; Rolling Bearings; Rotor Dynamics; Reduction Processes; Vibrationer; multikroppsmodellering; rullingslager; rotordynamik; reducktionsprocesser;

  Sammanfattning : During the assembly of aircraft engines, some clearance is left in the rolling bearings mainly to reduce friction. However this clearance might allow the rolling element to vibrate during flight. Indeed, unwanted vibrations called non-synchronous vibrations (NSV) appear on the data recorded by the sensors on some development engines. LÄS MER

 5. 5. Study of demolition processes for prestressed concrete bridges: Kalix bridge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Lundin Hanna; [2022]
  Nyckelord :Kalix bridge; demolition methods; demolition process; FEM analysis; Kalixbron; rivningsmetoder; rivningsprocesser; FEM analys;

  Sammanfattning : Bridges in Sweden are getting older and some of them are reaching their designed life span. With an older generation of bridges, the need for a good understanding of demolition processes increase. The Kalix bridge is planned to be demolished and will be used as a case study in this thesis. LÄS MER