Sökning: "Finite Element"

Visar resultat 1 - 5 av 1025 uppsatser innehållade orden Finite Element.

 1. 1. Modeling of Wet Scrubber with Heat Recovery in Biomass Combustion Plants

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Wilhelm Johansson; [2020]
  Nyckelord :Centrifugal Scrubber; Heat Recovery; Thermal Efficiency; Biomass Combustion; MCP-Directive; Simulation; Modelling;

  Sammanfattning : During combustion of biomass, particulate matter is emitted, which has severe health impacts on humans. The company ITK Envifront has developed a scrubber technology that cleans the flue gas while also recovering the flue gas energy, increasing the efficiency of the combustion plant. LÄS MER

 2. 2. Rear end crash simulation using Human Body Models : An investigation of the design of seat structure using a 50th percentile female Human Body Model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jacob Fagerström; [2020]
  Nyckelord :Human body model; Car crash; Finite element method;

  Sammanfattning : In this master thesis it have been investigated how the stiffness of a seat affect the risk of neck injuries, e.g whiplash associated disorders, in a rear end low velocity car collision using a female human body model, HBM, and if dividing the seat into several sections with different stiffnesses. LÄS MER

 3. 3. Reinforcement Layout in Concrete Pile Foundations : A study based on non - linear finite element analysis

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Mohammad Mustafa Angar; [2020]
  Nyckelord :Pile cap; Nonlinear finite element analysis; ATENA 3D; Reinforcement layout; Strut and tie method; Pålfundament; icke-linjära finita elementmodeller; strut and tie-metoden;

  Sammanfattning : The main topic of this thesis concerns the behavior of concrete pile cap supported by four piles with two varying positions of longitudinal reinforcements. The positions include top of piles and bottom of the pile cap. For this purpose, non-linear finite element models of a pile cap are created using software ATENA 3D. LÄS MER

 4. 4. Optimization of a cutter wheel bearing

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :William Fagrell; [2020]
  Nyckelord :Mechanical rock excavation; cutter wheel; cutter disc; reaction force; contact pressure; scuffing; wear; Mekanisk bergavverkning; cutterhjul; cutter disc; reaktionskraft; kontakttryck; scuffing; nötning;

  Sammanfattning : This Master's thesis project was provided by Epiroc Rock Drills AB and conducted at Camatec Industriteknik AB in Karlstad, Sweden. The project is centered around the cutter wheel in the mechanical rock excavator Mobile Miner 40V. LÄS MER

 5. 5. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER