Sökning: "Finite element method"

Visar resultat 1 - 5 av 581 uppsatser innehållade orden Finite element method.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Analysis of a Prefabricated Concrete Skew Angle Slab Bridge

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Pär Bengtsson; Johan Wallin; [2019]
  Nyckelord :Finite Element Model; Skew Angle Slabs; Slab Bridge; Prefabrication;

  Sammanfattning : Prefabricated concrete elements are widely used in the construction industry today. With advantages such as time savings, increased safety at the construction site and minimized material usage, prefab becomes a major challenger to the traditional on-site casting construction method. LÄS MER

 3. 3. 3D Finite Element Modelling of ICRH in JET

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Björn Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master's thesis assesses the possibility of using the nite element method to solve the electromagneticwave equation in a fusion plasma in 3D. In particular, the frequency is chosen to match that of ioncyclotron resonance heating in the fusion experiment JET. LÄS MER

 4. 4. Systemberäkning för långa pålar : En analys av samspelet mellan jordens och pålars styvhet genom friktion i axiell led

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Kazi-Tani; Amaria Kazi-Tani Lindgren; [2019]
  Nyckelord :påle; jord; axiell led; tryckkraft; deformation; FEM; finita elementmetoden; MATLAB; styvhet; fjädrar; friktion; brottgränstillstånd;

  Sammanfattning : Sveriges geologi består mestadels av lös lera vid markytan följt av hård morän och hård berggrund på botten. Lös lera är inte gynnsamt vid grundläggning av konstruktioner pga. sättningar, dessa förhindras genom att påla ned till den hårda grunden. LÄS MER

 5. 5. Probabilistic non-linear finite element analysis of concrete buttress dams

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Adrian Ulfberg; [2019]
  Nyckelord :ATENA; FREET; SARA; probabilistic; numerical; Kalhovd; FEA; FEM;

  Sammanfattning : Assessment of concrete buttress dams today consists of using analytical methods to investigate the stability in different failure modes. However, they simplify the problem at hand and neglect certain important features linked to geometry and thus not truthfully appraise the structures real stability. LÄS MER