Sökning: "Finn Can"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Finn Can.

 1. 1. Suomen yleiskielen mukainen äänteiden hallinta ruotsinsuomalaisilla oppilailla : Pitkät ja lyhyet vokaalit ja konsonantit sekä diftongit

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Finska

  Författare :Kirsi Kohtala-Ghane; [2018]
  Nyckelord :phonology; consonant; vowel; diphthong; standard Finnish; mechanical writing skills; didactics; fonologi; konsonant; vokal; diftong; standard finska; automatiserade skriftliga färdigheter; didaktik;

  Sammanfattning : Den underliggande idén för denna studie är frågan om en ljudrelaterad grammatik kan undervisas via fonologiska övningar och diktamen för att förbättra den mekaniska skrivförmågan och om språkundervisningsmetoder för årskurs 1–2 kan också utnyttjas för äldre elever. Huvudsyftet med den här studien är att undersöka hur sverigefinska elever behärskar ljud av standardfinska med fokus på långa och korta vokaler och konsonanter samt diftonger. LÄS MER

 2. 2. Starka barn med "jävlar anamma" : En analys av grit i klassisk barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Johansson; [2018]
  Nyckelord :Grit; Perseverance; Goal Achievements; Children’s Literature; Social Class; Fighting Spirit; Grit; Uthållighet; Måluppfyllelse; Barnlitteratur; Social klass; Kämparanda;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur begreppet grit framställs som motiv i klassisk barnlitteratur. Grit kan definieras som "the disposition to pursue long-term goals with sustained interest and effort over time" (Duckworth et al, 2014, s. 2). LÄS MER

 3. 3. IMPERIAL RHETORIC AND THE FINNISH OTHER IN RUSSIAN LITERATURE in selected works of Aleksandr Puškin and Fëdor Dostojevskij

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Tuomas Taavila; [2017-06-16]
  Nyckelord :ryska; Russian Empire; Finland; literature; Aleksandr Puškin; Fëdor Dostojevskij; nation building; imperial rhetoric; devices of colonization;

  Sammanfattning : Inspired by the ongoing debate on Russia’s imperial revival, this paper is set to explore earliermanifestations of Russian imperial rhetoric in Russian literature of the 1800s. The second aim of thisstudy is to analyse the imperial rhetoric with reference to one of Russia’s neighbouring countries,Finland. LÄS MER

 4. 4. The Entrepreneurial Value of International Knowledge A Qualitative Study of Internationalized Swedish SMEs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Finn Wentzler; Robert Bolton; [2017]
  Nyckelord :International Entrepreneurship; Corporate Entrepreneurship; international Corporate Entrepreneurship; Strategic Entrepreneurship; International Entrepreneurial Orientation; Small and medium enterprises.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research Question: How does international knowledge and its sources impact the strategic entrepreneurship of internationalized Swedish SMEs? Methodology: A qualitative research of Swedish SMEs, where the research was predominantly cross-sectional in nature. 17 firms were investigated and semi-structured interviews were the primary source of data. LÄS MER

 5. 5. Lika för lika - Power-sharing accords åtskilda främjande för demokrati i Moçambique och Angola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Finn Möller; [2016]
  Nyckelord :power-sharing; demokrati; fred; Moçambique; Angola; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Negotiated power-sharing arrangements between former warring parties in civil wars have more frequently been highlighted in peace settlements as a way to foster durable peace. On the other hand, democracy promotion followed by a power-sharing agreement has generally had adverse outcomes and in war-torn- societies, power-sharing institutions has often created an institutional barrier for further development. LÄS MER