Sökning: "Finnish language"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Finnish language.

 1. 1. Aino K – barnen, kärleken och döden: En scenmusikalisk gestaltning av den finsk-estniska författaren Aino Kallas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johanna Maria Fiskaali; [2022]
  Nyckelord :Kallas; Monologue play; Pylkkänen; Scriptwriter; The singer’s expanded role; Song translation; Stage musical performance; Performing Arts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här masterarbetet är en processbeskrivning av hur monologpjäsen Aino K – barnen, kärleken och döden blev till. Utgångspunkten för pjäsen var Tauno Pylkkänens sångcykel op. 21, Dödens svan, som består av fem tonsatta dikter av den finsk-estniska författaren Aino Kallas. LÄS MER

 2. 2. The Influence of Working Memory, Language Learning Experience and Language Background on LLAMA_F Test Performance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Tomm; [2022]
  Nyckelord :language aptitude; grammatical inferencing; LLAMA_F; working memory; language learning experience; language background; agglutinative languages; Social Sciences;

  Sammanfattning : This experimental study investigates how individual variation in cognitive functioning, specifically working memory, previous experience with language learning but also language background, influence language aptitude, in particular grammatical inferencing - the capacity to spot patterns in grammar - as measured by the LLAMA_F test. Firstly, the study explores individual factors hypothesised to influence grammatical inferencing performance. LÄS MER

 3. 3. "Den finska erfarenheten värker" : En studie om hur samhälleliga faktorer påverkar sverigefinnars relation till sin etniska identitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Kujanpää; [2022]
  Nyckelord :assimilation; ethnic identity; identity process; national minority group; stigma; Sweden-Finns; assimilering; etnisk identitet; nationell minoritetsgrupp; sverigefinnar; stigma; identitetsprocess;

  Sammanfattning : Sverigefinnar är en av Sveriges nationella minoritetsgrupper. Under en lång historisk period har de varit föremål för diskriminering och assimilering, men de senaste åren har deras status höjts och de har idag särskilda lagstadgade rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Tidslinje och tecknets rörelse i finlandssvenskt teckenspråk. : En korpusbaserad studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för teckenspråk

  Författare :Lena Wenman; [2022]
  Nyckelord :time expression; Finland-Swedish sign language; timelines; time orientation metaphor; tidsuttryck; finlandssvenskt teckenspråk; tidslinjer; tidsorienteringsmetafor;

  Sammanfattning : Teckenspråk kan uttrycka tid på olika sätt med hjälp av teckenrummet. Jag har i min studie fokuserat på hur rörelsen i tecken och medveten placering av flera tecken i teckenrummet kan kopplas till tidsbegrepp, så kallade tidslinjer. LÄS MER

 5. 5. English profanities in Nordic-language tweets : A comparative quantitative study

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johannes Widegren; [2022]
  Nyckelord :Profanity; swearing; swear words; bad language; pragmatic borrowing; loanwords; contact linguistics; Nordic languages; Twitter; geo-tagging; Nordic Tweet Stream; adaptation; Fula ord; svärord; pragmatiska lån; lånord; kontaktlingvistik; nordiska språk; Twitter; geo-taggar; Nordic Tweet Stream; anpassning;

  Sammanfattning : English profanities (i.e. potentially offensive words, including swear words) have been in use for decades in the Nordic languages – Icelandic, Norwegian, Danish, Swedish and Finnish – and offer a multitude of opportunities for linguistic expression, along with the domestic, heritage profanities in each language. LÄS MER