Sökning: "Fintech innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Fintech innovation.

 1. 1. FINTECH COMPANIES: INNOVATION, ALGORITHMS AND CUSTOMER CENTRIC PERSPECTIVE - A cross-sectional study on algorithmic trading in the Fintech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Manfredo Recchia; [2021-07-08]
  Nyckelord :Fintech; Fintech innovation; Fintech business model; Algorithms; Algorithmic trading systems;

  Sammanfattning : In the last years the financial sector has been subject to many changes, in particular since 2008financial crisis many customers started to appreciate new digital financial companies, insteadof traditional ones, that offer innovative solutions for financial services. In fact they are able tooffer more effective, efficient and less expensive services than traditional institutions. LÄS MER

 2. 2. Venture Capital flows to fintech innovators in Africa: How governmental policy and actions affect the ecosystem and capital sources

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giove Lee; Franklin Amabo; [2021-07-06]
  Nyckelord :Venture Capital; Fintech; Africa; Sub-Saharan Africa; Strategy; Fintech Entrepreneurship; Startup Capital; Funding; Investment; Policy; Economic Development;

  Sammanfattning : This master’s thesis explores aspects of the current state of fintech and venture capital withinAfrica as an emerging market, bringing to light the policies and actions of the differentgovernments that contribute to stimulate the market. The study looks at policies and actions thatdirectly relate to fintech and those that relate to venture capital and brings out the connectionbetween both. LÄS MER

 3. 3. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 4. 4. Opportunity Exploration and Evaluation: in the Trend of Open Banking

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Yuchen Hsiao; [2021]
  Nyckelord :Open banking; PSD2; Fintech; Challenger bank; Banking; Opportunity identification; Opportunity evaluation; Opportunity development; Embedded finance; Blue ocean strategy; Disruptive innovation; Open banking; PSD2; Fintech; Utmanarbank; Bankverksamhet; Identifiering av möjligheter; Utvärdering av möjligheter; Utveckling av möjligheter; inbäddad finansiering; Blue ocean-strategi; Disruptiv innovation;

  Sammanfattning : The concept of open banking is on the rise in the financial industry. Not only are banks taking an interest in this topic, but many financial technology start-ups are developing as well. One particular player can be considered challenger banks; they have gained a high degree of digital competence and agility to adapt to changes in the industry. LÄS MER

 5. 5. Finansiella sandlådor inom den Europeiska unionen : Behöver finansiella sandlådor regleras på EU-nivå och i så fall genom vilket tillvägagångssätt?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sofia Grahn; [2021]
  Nyckelord :FinTech; financial sandbox; regulatory sandbox; innovation hub; European passport; finance law; FinTech; finansiell sandlåda; regulatorisk sandlåda; innovationshubb; Europapass; finansrätt;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har finanssektorn förändrats och en bidragande faktor är teknisk innovation. Teknisk innovation kan utveckla tillhandahållandet av finansiella tjänster som finansiella aktörer såsom banker erbjuder till sina kunder. LÄS MER