Sökning: "Firas Al-Ajely"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Firas Al-Ajely.

  1. 1. Organisatorisk och social arbetsmiljö

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

    Författare :Firas Al-Ajely; Alireza Zarshenas; [2016]
    Nyckelord :afs 2015:4; organisatorisk; arbetsmiljö; arbetsbelastning; särbehandling; ohälsa; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Title: Organizational and social work environment Authors: Firas Al-Ajely and Ali Reza Zarshenas Supervisor: Radhlinah Aulin, Department of Construction Engineering, Lund University Research questions: 1. What is the organizational and social work environment about? 2. LÄS MER