Sökning: "Fire Governance"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Fire Governance.

  1. 1. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

    Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

    Författare :Aron Fransson; [2021]
    Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

  2. 2. It's only natural : assessing the framing of the 2019/20 Australian bushfires

    Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

    Författare :Lauren Tropeano; [2020]
    Nyckelord :bushfire; Australia; frames; governance; sustainability science; political ecology; human nature relationships; Social Sciences;

    Sammanfattning : Bushfires in Australia have long been rhetorically painted in dark overtones, representing nature’s onslaught on the human realm. Yet they are a phenomenon juxtaposing both darkness and light – chiaroscuro; using the unprecedented 2019/20 bushfire season as a case study, this thesis demonstrates how exploring the political ecology of disaster can open windows into the nature of our world extending beyond the burnt bush alone. LÄS MER

  3. 3. Engagemang, motivation, handlingskraft : En fallstudie av samverkan mellan Länsstyrelsen och Försvarsmakten under skogbränderna i Gävleborgs län 2018

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Johan Åhström; [2019]
    Nyckelord :samverkan; krishantering; krisberedskap; collaborative governance; länsstyrelse; Försvarsmakten;

    Sammanfattning : This thesis considers conditions for collaboration between two actors during the extensive fire-fighting effort in the Gävleborg region (Sweden) in summer 2018. The main purpose of the study is to explore how Länsstyrelsen and Försvarsmakten respectively identify the conditions for collaboration, and to what extent this image responds to a defined ideal type of collaboration. LÄS MER

  4. 4. Förbundsbildning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst - En studie om bildandet av räddningstjänstförbund mellan tre kommuner ur ett organisations- och beslutsteoretiskt perspektiv

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :Robert Korosec; [2019]
    Nyckelord :Räddningstjänstförbund; Räddningstjänst; Sammanslagning förvärv; Publik verksamhet; Offentlig verksamhet; Beslutsfattande; Förbundsbildning; Skåne Nordväst; Fire department; Rescue service; Mergers acquisitions; Decision making; Public service;

    Sammanfattning : Formerna för styrning och organisering av kommunal räddningstjänst har under de senaste 40 åren förändrats där sammanslagningar och förbundsbildningar har blivit ett vanligt förekommande fenomen. Fenomenet verkar härstamma från den amerikanska tillverkningsindustrin i slutet av 1800-talet och nu tycks fenomenet även kommit till den kommunala räddningstjänsten. LÄS MER

  5. 5. Engagemang, motivation, handlingskraft : En fallstudie av samverkan mellan Länsstyrelsen och Försvarsmakten under skogsbränderna i Gävleborgs län 2018

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Johan Åhström; [2019]
    Nyckelord :samverkan; krishantering; krisberedskap; collaborative governance; Länsstyrelse; Försvarsmakten;

    Sammanfattning : This thesis considers conditions for collaboration between two actors during the extensive fire-fighting effort in the Gävleborg region (Sweden) in summer 2018. The main purpose of the study is to explore how Länsstyrelsen and Försvarsmakten respectively identify the conditions for collaboration, and to what extent this image responds to a defined ideal type of collaboration. LÄS MER