Sökning: "Fire Governance"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Fire Governance.

 1. 1. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 2. 2. Out of the dump, into the fire. An analysis of governance challenges in transitioning to a sustainable waste management system in Greenland

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Martina Louise Friis Ravn; [2021]
  Nyckelord :sustainable waste management; governance modes; co-production theory; institutional sociocultural dimensions; sustainbility science; Greenlamd; Social Sciences;

  Sammanfattning : A transformation of the waste management system in Greenland has begun in 2020 to solve environ-mental, health and technical issues of landfilling and incineration. This thesis poses the question whether the new system is tackling the challenges of the current system. LÄS MER

 3. 3. It's only natural : assessing the framing of the 2019/20 Australian bushfires

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lauren Tropeano; [2020]
  Nyckelord :bushfire; Australia; frames; governance; sustainability science; political ecology; human nature relationships; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bushfires in Australia have long been rhetorically painted in dark overtones, representing nature’s onslaught on the human realm. Yet they are a phenomenon juxtaposing both darkness and light – chiaroscuro; using the unprecedented 2019/20 bushfire season as a case study, this thesis demonstrates how exploring the political ecology of disaster can open windows into the nature of our world extending beyond the burnt bush alone. LÄS MER

 4. 4. Individanpassat brandskydd : En studie om hur dödsbränder kan minskas för ålderskategorin 65 år och äldre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Arvid Franzén; Richard Lundstedt; [2020]
  Nyckelord :Individualized fire protection; fire protection in the elderly; cost and benefit analysis; Fire protection; Vision zero against fatal fires; Individanpassat brandskydd; IAB; brandskydd hos äldre; kostnad- och nyttoanalys; Brandskydd; Nollvision mot dödsbränder;

  Sammanfattning : Äldre är överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken där 90 procent av bostadsbränderna som inträffar i Sverige drabbar personer över 65 år. 2011 presenterade MSB en nollvision med målet att ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av brand, för att motverka att bland annat äldre omkommer och för att höja kunskapen kring individanpassat brandskydd hos kommunerna. LÄS MER

 5. 5. Engagemang, motivation, handlingskraft : En fallstudie av samverkan mellan Länsstyrelsen och Försvarsmakten under skogbränderna i Gävleborgs län 2018

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Åhström; [2019]
  Nyckelord :samverkan; krishantering; krisberedskap; collaborative governance; länsstyrelse; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : This thesis considers conditions for collaboration between two actors during the extensive fire-fighting effort in the Gävleborg region (Sweden) in summer 2018. The main purpose of the study is to explore how Länsstyrelsen and Försvarsmakten respectively identify the conditions for collaboration, and to what extent this image responds to a defined ideal type of collaboration. LÄS MER