Sökning: "Fire Rescue Services"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Fire Rescue Services.

 1. 1. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 2. 2. Established forest firefighting techniques: A qualitative review of practices among the Swedish fire services.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Muhammad Humza Khan; [2021]
  Nyckelord :Forest fires; firefighting techniques; Scientometric analysis; Effectiveness; Questionnaire; Direct attack; Indirect attack; Firelines; Prescribed burning; Aerial firefighting; Flanking; Hot-spotting; Cold trailing.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Methods and equipment used for fighting forest fires are different from the ones used in urban fires. Generally, the wildfires are intense, require more resources and tend to spread rapidly. LÄS MER

 3. 3. Simulering av effekten av taktiska val och byggnadens egenskaper vid insats i garage under mark

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Oscar Svensson; [2021]
  Nyckelord :Garagebrand; simulering; räddningstjänst; brandgasventilation; PPV-fläkt; FDS; bilbrand; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fires in underground parking garages in the recent years are believed to have increased in severity and poses a safety problem for Swedish fire and rescue services. Among the suspected reasons for the increased severity is an increase in time before an internal operation is initiated by the fire and rescue services. LÄS MER

 4. 4. Elfordonsbrand i parkeringsgarage under mark : En studie om räddningstjänstens kunskap och riktlinjer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Berg; Mathias Fyhr; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicle; Fire Department; National Guidelines; Lithium-ion battery; Elfordon; Räddningstjänst; Nationella Riktlinjer; Litium-jonbatteri;

  Sammanfattning : Ökad miljömedvetenhet ökar anpassningen till ett klimatsmart samhälle där helt eller delvis elektriska bilar blivit populära. Med ökat antal elektriska bilar på vägarna tillkommer risker, som tidigare inte funnits, i form av litium-jonbatterier. LÄS MER

 5. 5. Räddningstjänsten och Försvarsmakten : En studie av Försvarsmaktens resursstöd vid skogsbränderna 2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Faläng-Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under sommaren 2018 härjades Sverige av ett stort antal skogsbränder och totalt brann nästan 25 000 hektar mark vilket är tio gånger genomsnittet under 2000-talet. Dessa typer av bränder har stora negativa ekonomiska effekter på samhället och kan i värsta fall orsaka skada på liv eller hälsa. LÄS MER