Sökning: "Fire suppression system"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Fire suppression system.

 1. 1. Factors influencing the generation of carbon monoxide in fires partially suppressed through water mist application

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Haydn Lewis; [2020]
  Nyckelord :Fire safety engineering; water mist; fire suppression; carbon monoxide; water; combustion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fires in the built environment typically consist of diffusion flames with inefficient mixing of fuel and oxygen, resulting in a degree of incomplete combustion and the generation of carbon monoxide. Fire suppression systems, used to control the growth and spread of fire, influence the combustion reaction process. LÄS MER

 2. 2. Förstudie om ny standard för släcksystem i tunga gruvfordon : en analys av aktuell situation och framtida behov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nike Schweitzer; Sanna Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Fire suppression system; Safety in mining; Mining vehicles; Heavy vehicles; SBF 127; GRAMKO; Släcksystem; Gruvsäkerhet; Gruvfordon; Tunga fordon; SBF 127; GRAMKO;

  Sammanfattning : En brand i en gruva skiljer sig åt jämfört med en brand i en byggnad. Vid brand i en undermarksanläggning uppstår ett omedelbart hot mot de människor som vistas där. Vid en gruvbrand påverkar faktorer såsom sikt, obefintligt dagsljusinsläpp och begränsade utrymningsmöjligheter. LÄS MER

 3. 3. Comparison of forest fire suppression in Quebec and Sweden : a historical review, 1998-2015

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Maryjane Heckel; [2018]
  Nyckelord :boreal wildfire suppression; firefighting resource; deployment; effectiveness; aircraft; personnel; area burned; cost; efficiency; response time; remoteness; Sweden; Quebec;

  Sammanfattning : This study compared two suppression systems in Quebec and Sweden: a centralized wildfire agency working with remote fires in Quebec, and a decentralized fire suppression system in Sweden, with each municipality responsible for extinguishing fires in their community. Their management approaches reflect differences in population density and land area. LÄS MER

 4. 4. Ventilation strategies for road tunnels in different countries and consequences using Fixed Fire Fighting System (FFFS)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Rohan John Baptiste; [2017]
  Nyckelord :Longitudinal ventilation; fixed fire fighting system FFFS ; fractional effective dose FED ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A study is carried out on the ventilation strategies for road tunnels in different countries and consequences using fixed fire fighting systems (FFFS). The type of ventilation strategy for road tunnels can ensure the safety of people during the evacuation stages and protection of the rescue services during their intervention of the fire. LÄS MER

 5. 5. Durability requirements for fire detectors mounted in engine rooms of heavy vehicles

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Vedran Kovacevic; [2015]
  Nyckelord :engine room; engine; fire development; fire signature; fire detection; Fire; engine compartment; heavy vehicle; durability requirement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis was carried out at the Division of Combustion Engines within the Faculty of Engineering at Lund University in collaboration with SP Technical Research Institute of Sweden. The thesis was part of a project funded by the FFI program of VINNOVA, with the goal of creating a standardized test method when it comes to fire detection systems mounted in engine compartments of heavy vehicles. LÄS MER