Sökning: "Fire"

Visar resultat 1 - 5 av 2019 uppsatser innehållade ordet Fire.

 1. 1. Hot och risk: Prästens perspektiv : En kvalitativ analys av prästers riskbedömningar ochriskkommunikation inom Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adam Grujic; Vera Pettersson; [2024]
  Nyckelord :Priests; antagonistic threats; riskperception; communication; trust; religion; präster; antagonistiska hot; riskperception; kommunikation; tillit; religion;

  Sammanfattning : This qualitative study examines risk assessment, communication and trust among the Church of Sweden's priests. The implementation is based on eleven semi-structured interviews with priests who are employed in Örebro County. LÄS MER

 2. 2. Skalningseffekter av medelstora pölbränder i syrereducerad miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tim Hemel; Philip Frenander; [2024]
  Nyckelord :Sökord: syrereducerad atmosfär; medelstora pölbränder; skalningseffekter. Key words: hypoxic air; oxygen reduced atmosphere; medium pool fire; scaling effects; LOC; yields.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This bachelor's thesis focuses on how scaling the pool diameter affects flammable liquids in an oxygen reduction system (ORS). This topic in the study of pool fire behavior in hypoxic air has been only lightly discussed in previous literature. Therefore, the goal of this thesis work is to further broaden the understanding of hypoxic air. LÄS MER

 3. 3. Räddningsinsatser i trähusbyggnader - En intervjustudie om problematik och utmaningar med trähusbyggnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Samuel Vanberg; [2024]
  Nyckelord :Trähusbyggnad; konstruktionsbrand; utmaningar; räddningstjänsten; brandprojektering; trä; brandskydd; räddningsinsats; insats; wooden building; structural fire; challenges; the fire brigade; fire safety design; wood; fire protection; rescue operation; fire operation; fire risks; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The study explores the challenges of increased use of wood-frames in multi-story buildings in Sweden and its implications for fire safety. It investigates incident statistics and fire damages in wooden buildings, aiming to enhance the impact and safety of operations in these buildings. LÄS MER

 4. 4. ”Det är väldigt roligt att jobba med någon som brinner, annars är det risk att slockna själv”: : En studie om kollegialt lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Andersson; [2024]
  Nyckelord :Children’s learning and development; collegial learning; leadership role; nannies; preschool teachers; professional development; systems theory; Barns lärande och utveckling; barnskötare; förskollärare; kollegialt lärande; ledanderoll; professionellutveckling; systemteori;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande är en metod där arbetslaget definierar problem och utmaningar i den egna praktiken i ett professionsutvecklande syfte. Föreliggande studie fokuserar på kollegialt lärande i arbetslaget i förskolan där samarbetet mellan förskollärare och barnskötare är av stor betydelse. LÄS MER

 5. 5. Bränder i Elektrifierade Truckar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Cecilia Östholm; [2024]
  Nyckelord :Litium-jon batteri bränder; Elektrifierade truckar; Förebyggande åtgärder; Åtgärder under brand; Litteraturstudie; Intervjustudie.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to quantify the consequences of a fire in Kalmar Globals Heavy Electric Forklifts and Electric Reachstackers as well as what actions can be taken to reduce the effects of an ongoing fire and what preventing measures can be made by Kalmar Globals customers to create a safe environment and reduce the probability of a fire breaking out. This thesis builds on information gathered during a literature study and a complementary interview study. LÄS MER