Sökning: "Firm risk propensity"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Firm risk propensity.

 1. 1. Entrepreneurial behaviour after financing: Angel investment, crowdfunding and ICOs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Chasourakis; Thomas Lundgren; [2018-07-06]
  Nyckelord :entrepreneurial behaviour; crowdfunding; initial coin offering; angel investors; confidence; risk propensity; conscientiousness; openness to experience;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Företags riskbenägenhet och könsfördelning i styrelsen - En studie på svensk data

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sofie Karlquist; Oscar Bjurviken; [2016]
  Nyckelord :Gender diversity; Boardroom; Firm risk propensity;

  Sammanfattning : This thesis examines the relationship between the proportion of women in Swedish boardrooms and firm risk propensity, and if there are any differences between listed and unlisted companies. The dataset consists of data from 26,630 listed and unlisted Swedish companies from the years 2010-2014, on which cross-sectional regression analyses are performed. LÄS MER

 3. 3. Revisorers väsentlighetsbedömningar : Vilka faktorer påverkar revisorers professionella bedömningar av väsentlighetsnivån?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Undevall; Sebastian Stålbrand; [2016]
  Nyckelord :Audit; materiality; professional judgment; ISA; Auditing firm; Revision; väsentlighet; professionella bedömningar; ISA; revisionsbyrå;

  Sammanfattning : Förutom standarder och riktlinjer utgör revisorns egna professionella bedömningar en stor del av hur denna bedömer väsentlighetsnivån vid en revision. Tidigare studier har funnit flertalet bakomliggande faktorer som påverkar denna bedömning. LÄS MER

 4. 4. R&D Investments in Family Firms : A Perspective of Swedish Family Firms

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Axel Finstorp; Ferdinand Padang; [2016]
  Nyckelord :research development investments; family firms; resource-based view; dynamic capabilities; swedish;

  Sammanfattning : Problem: Several extant studies argue that family firm tend to invest less or even tend to avoidR&D investments, yet R&D investments are essential for sustaining competitive advantage of afirm as they facilitate innovation. Nevertheless, under certain circumstances family firms couldalso prefer R&D investments. LÄS MER

 5. 5. Firms' Behavior Regarding Impairment of Goodwill Earnings Management & Big Bath Accounting

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Johansson; Erik Wiklund; [2013-08-07]
  Nyckelord :Goodwill; Earnings Management; Big Bath Accounting; NASDAQ OMX Nordic; Impairment of Goodwill.;

  Sammanfattning : Background and Discussion: In 2005 IASB issued new standards, IFRS, which became mandatory for all listed companies in the EU. From then on no amortizations of goodwill were allowed but yearly impairment tests had to be made. LÄS MER