Sökning: "Firms"

Visar resultat 16 - 20 av 5483 uppsatser innehållade ordet Firms.

 1. 16. Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fernando González Becerra; Antoni Cardenas Saavedra; [2022]
  Nyckelord :Kvartalsrapporter; Kalenderanomalier; Handelsvolym; Prisförändringar; Attention grabbing-hypotesen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. LÄS MER

 2. 17. Corporate Sustainability Practices and Commitment in Times of Crisis: A Case Study on the Covid-19 Pandemic

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Margit Kihl; Emelie Trigell; [2022]
  Nyckelord :ESG; CSR; materiality; window dressing CSR; social responsibility;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility is considered to be an integral part of modern business life. However, the explanatory value of CSR ratings can be discussed. As a consequence of Covid-19, a truly exogenous shock, firms' CSR commitment can be explored. LÄS MER

 3. 18. Riskhantering inom fastighetsbolag : En kvalitativ studie om hur riskhantering tillämpas inom fastighetsbolag med koppling till budgetering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2022]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; riskhantering; risk; budget; budgetering; fastighet; finansiell styrning; fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Riskhantering inom fastighetsbolag Bakgrund: Fastighetsbolag utsätts precis som alla andra företag för risker. I fastighetsbolag ligger en stor del av risken i form av fastighetstillgångar som kräver förvaltning, underhåll och riskplanering men även i att bolagen är högt belånade. LÄS MER

 4. 19. Personalomsättning bland revisorsassistenter : En kvalitativ studie om hur revisionsbyråer upplever orsakerna till personalomsättning bland revisorsassistenter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anton Berg; Aria Rahmani; [2022]
  Nyckelord :Turnover; audit assistants; organizational factors; career; leadership; motivation; Personalomsättning; revisorsassistenter; organisatoriska faktorer; karriär; ledarskap; motivation;

  Sammanfattning : In the audit profession, it is important to retain qualified and competent personnel to maintain a high audit quality. However, turnover is high within the profession, and more than half of newly graduated audit assistants leave the profession within three years. LÄS MER

 5. 20. AI-enabled Business Model Innovation for the Healthcare Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Natalie Aleksić; Anna Vidina; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Business Model; Business Model Innovation; Healthcare Industry; Artificiell intelligens; Affärsmodell; Affärsmodellinovation; Hälso- och sjukvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Recent developments in the field of Artificial Intelligence (AI) drive businesses to introduce digitally advanced products, services, processes, and mechanisms to various markets (Krauset al. 2022; Parida et al. 2019). In this manner, the healthcare sector proves as a propitious industry for successful AI-application (Jiang et al. LÄS MER