Sökning: "Firms"

Visar resultat 21 - 25 av 5483 uppsatser innehållade ordet Firms.

 1. 21. Acquiring for Long-term Value Creation:A Case Study at Entreprenörinvest : “How does the entrepreneurial process regarding local direct investments impact the creation of long-term value?”

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Mhamad Zaid Alhamid; Isak Carlsson; Nils Claesson; [2022]
  Nyckelord :Long-Term Value Creation; Acquisition Approach; Local Regional Private Equity;

  Sammanfattning : Abstract: Background: In the southern areas of Sweden, around the birthplace of household brands such as IKEA, Peab, and Husqvarna, widespread entrepreneurial ventures have grown and seen their first few years of success. Alongside our collaborating private equity firm Entreprenörinvest we are trying to further expand the knowledge and descriptive concepts of what makes these entrepreneurial ventures successful. LÄS MER

 2. 22. Faktorer som påverkar små fastighetsbolags tillgång till kapital : Med fokus på bankfinansiering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Daniella Boras; Thea Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Small real estate companies; financing methods; bank financing; financing requirements; bank relationship; risk; real estate market; growth in real estate companies; Små fastighetsbolag; finansieringsmetoder; bankfinansiering; finansieringskrav; bankrelationer; risk; fastighetsmarknad; tillväxt i fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Att små fastighetsbolags tillgång till extern finansiering och därmed tillväxt är mer begränsat än för större bolag är ett känt faktum. Kapital är begränsat och det kommer hela tiden nya regler som höjer inträdesbarriärerna på fastighetsmarknaden. LÄS MER

 3. 23. Hur kan digital transformation i Professional Service Firms organiseras och skapa värde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lova Lindman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Hur kan digital transformation i Professional Service Firms organiseras och skapa värde?   Syfte:  Syftet med den här studien är att undersöka hur digital transformation organiseras i Professional Service Firms, PSFs, med hänsyn till värdeskapande. Studien förväntas svara på hur organisationsprocesser och affärsmodeller kan förändras med den digitala transformationen samt hur digital transformation kan optimeras för att skapa värde inom företaget. LÄS MER

 4. 24. Understanding the role of Socio-Emotional Wealth (SEW) on CSR : A single case study of Saudi Arabian family-owned businesses

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ziad Darraki; Saravanan Pandurangan; [2022]
  Nyckelord :SEW; CSR; Family firms; SEW perspective; CSR activities;

  Sammanfattning : Introduction: In family businesses, previous literature does not discuss about the connection between Corporate Social Responsibility (CSR) activities and Socio-Emotional Wealth (SEW). Therefore, this research provides the role of SEW on CSR activities in family businesses. LÄS MER

 5. 25. Svenska börsbolags prestation under Covid-19 : En kvantitativ studie kopplad till VD:ns Lön, Kön & Företagsspecifika Erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Jonsson; Nellie Stenvall; [2022]
  Nyckelord :Firms Performance; CEO; CEO Gender; CEO Tenure; CEO Compensation; Covid-19 Agency Theory;

  Sammanfattning : Företag är av stor vikt för det svenska samhället. Presterar de dåligt, drabbar det inte enbart den svenska ekonomin utan även de anställda och deras liv. De senaste åren har antalet noterade aktiebolag på Nasdaq Stockholm ökat, ökningen medför att företagens intressenter blir allt fler. LÄS MER