Sökning: "Firms"

Visar resultat 26 - 30 av 5557 uppsatser innehållade ordet Firms.

 1. 26. Svenska börsbolags prestation under Covid-19 : En kvantitativ studie kopplad till VD:ns Lön, Kön & Företagsspecifika Erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Jonsson; Nellie Stenvall; [2022]
  Nyckelord :Firms Performance; CEO; CEO Gender; CEO Tenure; CEO Compensation; Covid-19 Agency Theory;

  Sammanfattning : Företag är av stor vikt för det svenska samhället. Presterar de dåligt, drabbar det inte enbart den svenska ekonomin utan även de anställda och deras liv. De senaste åren har antalet noterade aktiebolag på Nasdaq Stockholm ökat, ökningen medför att företagens intressenter blir allt fler. LÄS MER

 2. 27. Value flows and transaction costs in the potential market for meadow biomass : the alternative use of meadow biomass

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Isabelle Lundholm; [2022]
  Nyckelord :mown meadows; meadow biomass; agricultural firms; value proposition; value creation; value capture; sustainable business model; market; transaction costs;

  Sammanfattning : There is an urgency for agricultural firms to increase profitability in order to keep larger areas of meadows under maintenance. The alternative use of meadow biomass is a business opportunity for agricultural firms to increase revenue streams. LÄS MER

 3. 28. Does CSR Actually Hurt Profitability? A Study on the Impact of US Firms' Corporate Social Responsibility Performance on Accounting and Market Metrics of Financial Profitability

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gian Luca Hedenström; Jacopo Breschi; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Financial Profitability; Accounting and Market Profitability; Stakeholder Theory; ESG;

  Sammanfattning : Researchers have long investigated the relationship between firms' corporate social responsibility (CSR) performance and corporate financial performance (CFP) without reaching a consensus. Several scholars highlight the multiple economic benefits that firms increasing CSR performance can enjoy. LÄS MER

 4. 29. Managing operations resources and processes for competitive advantage : A study on the performance of Swedish pharmaceutical companies during the COVID-19 pandemic

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Mohsin Raza; Jesper Svensson; [2022]
  Nyckelord :Operations; strategy; pharmaceutical; pandemic; attributes; digitalization;

  Sammanfattning : The outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has caused immense challenges to businesses and people’s lives. For the pharmaceutical industry, these challenges entail changes in demand, supply chain, consumption trends, as well as a shift towards telemedicine and changes in R&D priorities. LÄS MER

 5. 30. The Key to a Safe IPO

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Truedsson; Hugo Bergström; Elsa Adolfsson; [2022]
  Nyckelord :IPO; Lock-up agreement; Initial return; Long term performance; Nasdaq Nordic; Oslo börs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to examine the implications of a lock-up agreement for the first day return and long-term performance on the Nordic markets, during the years of 2010-2021. The study aims to contribute new insights to investors and stakeholders about lock-up agreements' implication and role in initial public offerings. LÄS MER