Sökning: "Firms"

Visar resultat 31 - 35 av 5557 uppsatser innehållade ordet Firms.

 1. 31. Is cash really king? : En kvantitativ studie om kassainnehav under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Fredrik Gartz; Nichole Filippi; [2022]
  Nyckelord :Kassainnehav; Finansiell kris; Återhämtning; Motiv; Svenska marknaden; Pecking Order; Finansiell Risk;

  Sammanfattning : Cash holding of a firm has in previous studies been argued to be significant in terms of the firm's performance during a financial crisis taking place on international markets because of the financial protection that cash holding provides. Similar research taking place on the Swedish market is deficient, and more so regarding current crises. LÄS MER

 2. 32. En Studie Om Förändringen Av Redovisningskonsultens Arbetsroll Till Följd Av Digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alen Jajeno; Sura Al Hano Faro George; Mohammad Jamal Jalal; [2022]
  Nyckelord :Accounting consultant; authorized accounting consultant; competence requirements; digitalization in accounting; Redovisningskonsult; auktoriserad redovisningskonsult; kompetenskrav; digitalisering; profession; legitimitet; digitalisering inom redovisning;

  Sammanfattning : Datum:2022-06-02 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola Författare: AL Hano Faro, Sura George    920101  Alen Jajeno                               971228  Mohammad Jamal                    000910 Title:En studie om förändringen av redovisningskonsultens arbetsroll till följd av digitaliseringen Handledare:Ulla Pettersson Nyckelord: Redovisningskonsult, auktoriserad redovisningskonsult, kompetenskrav, digitalisering,profession, legitimitet, digitalisering inom redovisning Frågeställningar:           • Vilken förändring har digitaliseringen medfört på redovisningskonsultens arbetssätt och arbetsuppgifter under de senaste 10-15 åren?    Hur har redovisningskonsultens kompetenskrav förändrats under de senaste 10-15 åren med hänsyn till digitaliseringen?   Syfte: Syftet är att undersöka vad digitaliseringen medfört för förändringar till redovisningskonsultens arbetsuppgifter, arbetssätt samt kompetenskraven under de senaste 10-15 åren. Metod: Under arbetet kommer en kvalitativ explanatorisk metod att tillämpas, vilket omfattar ett antal intervjuer med både auktoriserade såväl som icke auktoriserade redovisningskonsulter. LÄS MER

 3. 33. Stanna eller lämna? : En kvalitativ flerfallsstudie av personalomsättningens påverkan på flexibilitet i managementkonsultföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Hjertsäll; Frida Åstrand; [2022]
  Nyckelord :employee turnover; functional flexibility; numerical flexibility; management consulting firms; HR activities; personalomsättning; funktionell flexibilitet; numerisk flexibilitet; managementkonsultföretag; HR-aktiviteter;

  Sammanfattning : Det allmänna forskningsfältet om personalomsättning är nyanserat då det påvisar både positiva och negativa konsekvenser av personalomsättning. Samma forskningsfält inom konsultbranschen har däremot alltjämt brist på nyanserad forskning. LÄS MER

 4. 34. An Exploratory Study on the Rwandan Fashion and Textile Industry

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Marie Joana Kagayo; [2022]
  Nyckelord :Sustainable Development; Made in Rwanda; textiles; China-in-Africa; East African Community; Import Restriction;

  Sammanfattning : Following the banning of imported textiles, the Government of Rwanda introduced the “Made in Rwanda” policy in 2015 to encourage local domestic markets and the citizens of the country to buy Rwandan-made products. This thesis evaluates the impact of the import restrictions or the “Made in Rwanda” policy on the Rwandan people so far. LÄS MER

 5. 35. CSR Committees’ impact on ESG Performance : A Quantitative Study of Swedish Listed Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maral Melanie Levonian; [2022]
  Nyckelord :CSR committee; ESG performance; legitimacy theory; impression management; management control;

  Sammanfattning : Environmental, social, and corporate governance (ESG) related issues has increased in relevance in recent years. To address societal pressures, many firms introduce corporate social responsibility (CSR) committees in their boards. LÄS MER