Sökning: "First Hand Information"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade orden First Hand Information.

 1. 1. Developing vision substitution products using computer vision

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Björn Gummesson; [2019]
  Nyckelord :product development; user centered design; interaction design; rehabilitation engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is two-fold. The first is to investigate if cutting edge technology can be used to enhance the life for people with visual impairments. The second is to provide a simple example of how the design process can look from the beginning to a finished Hi-Fi prototype. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapslärares tankar om samhällsbegreppet i samhällskunskapsundervisningen. : En studie i metoden fokusgruppsintervju av nio yrkesverksamma samhällskunskapslärare på två olika gymnasieskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Jemima Andersson; [2019]
  Nyckelord :Didactics; social studies; First order concepts; Second order concepts; skills and abilities; social science thinking; social science teacher; high school teacher; democratic socialisation; civic literacy.; Didaktik; samhällskunskap; första- och andra ordningens kunskaper; färdigheter och förmågor; samhällsvetenskapligt tänkande; samhällskunskapslärare; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to investigate how social science teachers perceive and express the concept of society in social studies. The study consists of focus group interviews with nine social science teachers at two upper secondary schools and its results are analyzed against the theoretical backdrop of Odenstad's orientation topics, analytical subjects and discussion topics and Sandahl’s first-order and second-order concepts. LÄS MER

 3. 3. E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Iivanainen; [2019]
  Nyckelord :Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

  Sammanfattning : En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Methods for Evaluating Dewatering Properties of Sewage Sludge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Nadia Abdalla; [2019]
  Nyckelord :sludge dewatering; sewage sludge; laboratory scale sludge treatment; dewatering sludge; dewatering sewage sludge; CST; capillary suction time test; centrifuge; lab-centrifuge; rheology; polymers conditioning; sludge conditioning; centrifuge on lab scale; evaluation of lab experiments; CST evaluation; mechanical de-watering evaluation; sludge dewatering at lab; lab scale dewatering process; sludge dewatering methods at lab; Chemical engineering; Lab centrifuge; Capillary Suction Time CST ; Mechanical sludge dewatering evaluation; Polymers conditioning of sludge; sewage sludge dewatering; methods for sludge dewatering at lab; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Chemistry;

  Sammanfattning : After the sewage wastewater is collected from different households and directed to the treatment plants, it goes through several processes, which are physical, chemical and biological. The different processes remove the contaminant, and produce a semi-solid material named sludge. Sludge has a huge amount of liquid. LÄS MER

 5. 5. Energy analysis and cost estimation of a potential On-shore Power Supply system in the Port of Gävle

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Juan Gutierrez Saenz; [2019]
  Nyckelord :On shore Power Supply; Alternative Marine Power; High Voltage Shore Connection; Shore side Power; Ship’s emissions; Marine fuel;

  Sammanfattning : The Port of Gävle is one of the most important harbours in Sweden as far as size and freight capacity is concerned. Marine traffic is increasing greatly, thus environmental pollution as well as noise and vibrations are of major concern in port cities. LÄS MER