Sökning: "First language development"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden First language development.

 1. 1. The effectiveness of CLIL for English language learning in Swedish primary schools

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriela Porc; Luisa Bundy; [2020]
  Nyckelord :CLIL; Content and Language Integrated Learning; English; ESL; Primary School; Sweden; Education; Language;

  Sammanfattning : We live in an increasingly interconnected world where being bilingual or multilingual is the norm. Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an effective way to practice important skills for global citizens. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av Game User Experience Satisfaction i VR och på skärm

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Yad Emin; [2020]
  Nyckelord :Human Computer Interaction; VR; Virtual reality; VR vs. monitor; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Usability testing; Human-Centered Design; User-centered design; User Interface; User Experience; Människa-datorinteraktion; interaktionsdesign; VR; Virtual reality; VR kontra skärm; Game User Experience Satisfaction Scale; GUESS; Design; Användbarhetstestning; Human-Centered Design; User-centered design; användargränssnitt; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats var att undersöka skillnaden i Game User Experience Satisfaction (GUESS) vid användning av SimProv, både i VR (Oculus Rift) och på skärm. SimProv är en spelliknande klassrumssimulation. Studien avsåg även finna potentiella problem som användaren kunde stöta på under testsessionen. LÄS MER

 3. 3. Revidering av Strålskyddshandboken hos Region Blekinge och skapande av ny hemsida för strålskyddshandbok genom att använda sig av programvaruverktyget SharePoint server.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Ebi Rasouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Protecting against ionizing radiation is important, since ionizing radiation can break the DNA molecule. This in turn can cause acute injuries such as burns to the skin or cause late effects such as cancer development in the future. Radiation can be useful, but it can also be harmful to humans in wrong handling. LÄS MER

 4. 4. Ett klassrum fyllt av språk : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar språkutvecklande i ett flerspråkigt klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Chra Mahmud; [2020]
  Nyckelord :Multilingual; language development; reading; translanguaging; strategies; Flerspråkig; språkutvecklande; högläsning; translanguaging; strategier;

  Sammanfattning : Flera skolor i Sverige har en majoritet av flerspråkiga elever därav är elever med svenska som förstaspråk en minoritet. Det är angeläget för lärarna att arbeta grundligt med ordförståelsen för att eleverna ska klara av sina uppgifter i svenskämnet. LÄS MER

 5. 5. Extracting Adverse Drug Reactions from Product Labels using Deep Learning and Natural Language Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Shachi Bista; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pharamacovigilance relates to activities involving drug safety monitoring in the post-marketing phase of the drug development life-cycle. Despite rigorous trials and experiments that drugs undergo before they are available in the market, they can still cause previously unobserved side-effects (also known as adverse events) due to drug–drug interaction, genetic, physiological or demographic reasons. LÄS MER