Sökning: "Fiscal policy"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Fiscal policy.

 1. 1. Oil Shocks and the Russian Economy: Inflation Perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Elena Akhmedova; [2022]
  Nyckelord :oil shocks; oil exporters; economic policy; Russia; time varying parameters;

  Sammanfattning : This paper aims to assess the effect of oil shocks on the Russian econ- omy, focusing on but not limited to inflation, throughout 2000-2019, with the following main points with respect to economic policy: switching to in- flation targeting in 2014 and undergoing several iterations of the fiscal rule. The paper focuses on estimating a Bayesian time-varying parameter VAR model, additionally calculating the oil price pass through to inflation using the Phillips curve approach and modelling impulse responses to oil shocks us- ing non-Bayesian vector autoregressions. LÄS MER

 2. 2. Neutralitet mellan företagsformer – Om neutralitetsprincipens ställning och dess inverkan på det skattemässiga förhållandet mellan enskilda näringsidkare och fåmansföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Fyhr Larsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utöver de rättsregler som framkommer i lagtext, förarbeten och praxis finns ett flertal principer som syftar att bidra till ett enhetligt och sammanhängande rättssystem. Dessa rättsprinciper kan ta formen av ett verktyg vid tolkning av lagstiftning såväl som ett centralt intresse att beakta vid utformandet av ny lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Government Interventions During a Crisis: An Event Study of the Extraordinary Budget Announcements' Effect on the Swedish Stock Market

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Haris Badakhsh; Jean Pierre Saliba; [2022]
  Nyckelord :Fiscal policy; Stock market; COVID-19; Stimulus package; Event study;

  Sammanfattning : The impact of several stimulus packages implemented by the Swedish government during the COVID-19 pandemic on the Swedish stock market is studied in this paper. An event study methodology is used to investigate the abnormal returns of Swedish firms during four announcements related to the stimulus packages. LÄS MER

 4. 4. FISCAL POLICY AND ITS’ EFFECT ON INFLATION : A quantitative study on Sweden’s economy during the Covid-19 pandemic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Agnes Lindh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic has affected the world in many different ways, people became sick and there were a lot of restrictions regarding what not to do, which in turn effected the economy. This study examines how the expansive fiscal policy in terms if supportive measures during the pandemic has affected the inflation in Sweden, this by creating an autoregressive model. LÄS MER

 5. 5. Fear the Walking Dead? Zombie Firms in the Euro Area and Their Effect on Healthy Firms' Credit Conditions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Lea Havemeister; [2022]
  Nyckelord :Zombie firms; Financial spillovers; Interest rates; New credit; Financial stability;

  Sammanfattning : The extensive monetary and fiscal support measures related to the Covid-19 pandemic have reinvigorated the policy and academic debate around zombie firms. These are firms that are no longer profitable but still operate. LÄS MER