Sökning: "Fishing gear"

Visar resultat 11 - 15 av 20 uppsatser innehållade orden Fishing gear.

 1. 11. Termisk analys av överlastkoppling i fiskerulle av modell Daiwa Saltiga

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Hampus Samuelsson Norberg; Victor Martinsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Värmealstring vid kraftupptagande friktion skapar en temperaturökning som ställer till problem hos olika maskinelement som till exempel bromsar och kopplingar. Vid hög temperatur påverkas konstruktionsmaterialens egenskaper vilket kan skada maskinelementen. Problemet återfinns hos fiskerullars överlastkoppling. LÄS MER

 2. 12. Identifying Spatial Distribution of Fishing Effort of Artisanal Fishers in Coastal Kenya

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Roweena Patel; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Coastal ecosystems such as coral reefs are under threat from multiple stressors, which include overfishing, pollution, and climate change. These ecosystems provide services to society for example fisheries provide income and a source of food. The disruption of marine ecosystems has diminished the services available. LÄS MER

 3. 13. Västkustens knubbsäl i samverkan eller konflikt med fiskare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Magdalena Klint; [2015]
  Nyckelord :Säl; konflikt; fiskare; fiskeredskap; västkusten; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis about fisheries and harbor seals on the west coast of Sweden. This study scrutinizes the relationship between them both and appropriate solutions to get a good interaction between fishermen and harbor seal. LÄS MER

 4. 14. Evidence for a Stone Age fibre technology – a closer look at the prehistoric String Theory

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Eva Christina Wigforss; [2014]
  Nyckelord :Grounded Theory; prehistoric fiber string theory; materiality; knotting; perforated beads; textile impression in clay; cordage; fishing and hunting gear; Upper Palaeolithic; Mesolithic; textile ethnographia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to take a closer look into the evidence for a theory of prehistoric string manufacture, formulated by the British archaeologist Karen Hardy in the article Prehistoric string theory. How twisted fibers helped to shape the world (Hardy, 2008). LÄS MER

 5. 15. Selective fishing gear : A review on the effects of selective fishing gear on cod in the Baltic Sea

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Karl Johan Modig; [2013]
  Nyckelord :Baltic Sea; Atlantic cod Gadus morhua ; fishing mortality; fisheries induced evolution;

  Sammanfattning : The populations of Atlantic cod (Gadus morhua) in the Baltic Sea has been heavily exploited for decades, with fishing mortalities close to, and for several occasions, even above one. The larger part of the spawning stock biomass is consequently being removed each year. LÄS MER