Sökning: "Fishing gear"

Visar resultat 16 - 17 av 17 uppsatser innehållade orden Fishing gear.

 1. 16. Vandring av vårlekande fisk och jämförelse av fångst mellan ryssja och strömöversiktsnät i Hammerstaån, Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ulf Johansson; [2011]
  Nyckelord :Spring-spawning fish; inventory; Migation; bream; fyke nets; Strömöversiktsnät; Hammerstaån; Muskån; Vårlekande fisk; karpfiskar; vimma; inventering; provfiske;

  Sammanfattning : During the last two hundred years many wetlands and streams in Sweden have been lowered to provide land for agriculture and forestry. Some of the coastal wetlands and streams probably served as spawning sites for certain species of fish in the Baltic Sea, but the present situation is not well known. LÄS MER

 2. 17. Vandring av vårlekande fisk och jämförelse av fångst mellan ryssja och strömöversiktsnät i Hammerstaån, Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Ulf Johansson; [2011]
  Nyckelord :Migration; inventory; spring-spawning fish; bream; fyke nets; perch; strömöversiktsnät; Hammerstaån; Muskån; vårlekande fisk; vimma;

  Sammanfattning : During the last two hundred years many wetlands and streams in Sweden have been lowered to provide land for agriculture and forestry. Some of the coastal wetlands and streams probably served as spawning sites for certain species of fish in the Baltic Sea, but the present situation is not well known. LÄS MER