Sökning: "Fjällräven"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Fjällräven.

 1. 1. Förtroendeingivande CSR-kommunikation : Konsumenternas syn på klädföretags CSR-engagemang som förmedlas via hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnéa Sanborn; Pontus Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; Apparel industry; Trust; Communication; Websites; Corporate Social Responsibility; CSR; Klädbranschen; Förtroende; Kommunikation; Hemsidor;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är företagens ansvar för den sociala-, miljömässigaochekonomiska påverkan de har på samhället. Begreppet inkluderar även företagens förmågaatt självmant engagera sig mer än vad lagen kräver. LÄS MER

 2. 2. Utgör rödräven ett hot mot det svenska fjällrävsbeståndet?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linn Dadell; [2016]
  Nyckelord :Fjällräv; Rödräv; Sverige; fennoskandinvien; Arctic fox; Red fox; Sweden; fennoscandinavia;

  Sammanfattning : Fjällräven (Vulpes lagopus) har sedan 30-talet varit hotad i Skandinavien och trots att den varit skydda mot jakt så har den inte återhämtat sig. Då jakt inte har varit ett hot mot den svenska fjällräven de senaste 80 åren finns det andra teorier om varför fjällrävspopulationen inte har återgått till sin ursprungliga storlek. LÄS MER

 3. 3. En ovanligt hållbar konstruktion? : En kritisk analys över hur ideologi reproducerats i Kånkens produktbeskrivningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Maria Sjöström; Annika Ottosson; [2015]
  Nyckelord :Williamson; reklamavkodningsteori; ideologi; konsumentism; strukturell-marxism; multimodal metod; Björkvall; produktbeskrivning; Kånken; Fjällräven;

  Sammanfattning : I denna studie identifieras genom Williamsons (2002) reklamavkodningsteori hur varumärket Fjällräven reproducerar konsumentismens ideologi, genom att kommunicera sin populära ryggsäcksmodell Kånken, i tryckta reklammaterial i form av produktbeskrivningar från tre olika år (1979, 1994 och 2015).  Studiens syfte är tvåfaldigt, delvis handlar det om att undersöka om reklamavkodningsteorin är relevant i att förklara hur ideologi reproduceras och också om den är applicerbar i en svensk kontext. LÄS MER

 4. 4. När ett varumärke blir kapat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jacob Hagström; Klas Robertsson; [2014]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; Varumärke; Varumärkesidentitet; Varumärkesimage; Målgrupp; Bourdieu; Fjällräven; Trend; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : A brand is an immeasurable asset to organizations, which through substantial resources, develops and executes market communications that help facilitate the image the organization wants to establish. This thesis will be a case study into the company Fjällräven with the purpose of examining their brand identity. LÄS MER

 5. 5. Leverantörsbedömning i konfektionsbranschen –Hur bedömer inköpsfunktionen bland tillverkare av friluftskläder sina leverantörer?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Åse Burénius; Maria Syversen; [2012-04-16]
  Nyckelord :Inköp; leverantörsbedömning; prestationsmätning; leverantörsrelationer; konfektionsbranschen.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemInköpare på företag har enligt flertalet forskare generellt fått en allt mer strategisk roll med vidgade arbetsuppgifter inom sitt företag. Fokus ligger på att identifiera och använda sig av de bäst lämpade leverantörerna. LÄS MER