Sökning: "Fjärrvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 563 uppsatser innehållade ordet Fjärrvärme.

 1. 1. The Role of Technology Shifts in Urban Decarbonization Modelling : Scenario creation and implementation

  Master-uppsats, KTH/Energisystem

  Författare :Batiste Fourniols; [2024]
  Nyckelord :Urban area; Decarbonization policies; Scenario modeling; District heating; Gas distribution network; Geospatial resolution; Stadsområde; utfasning av fossila bränslen; scenariomodellering; fjärrvärme; gasdistributionsnät; geospatial upplösning;

  Sammanfattning : This work includes modelling of decarbonization scenarios at the scale of an urban area, providing policy insights and a methodology focusing on introducing district heating and maintaining the existing gas distribution network in a case study. With a focus on reducing gas consumption in the residential and tertiary sectors, the research integrates scenario developments giving a methodology to develop district heating, requiring a careful balance in selecting the optimal scale for city-wide analysis. LÄS MER

 2. 2. On The Evaluation of District Heating Load Predictions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Herman Hansson; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : District Heating is a technology with the potential to enable a fossil-free society. However, to realize this potential, some improvements need to be made in order to improve District Heating operation at large, decrease losses in the systems, and thus increase the competitiveness of District Heating as a technology. LÄS MER

 3. 3. Data Analysis for Energy Evaluation of Stockholm Campuses

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Esteban Moncayo Villa; [2023]
  Nyckelord :Data analysis; energy performance; Stockholm Campuses; district heating; district cooling; electricity.; Dataanalys; energiprestanda; Stockholms Campus; fjärrvärme; fjärrkyla; el.;

  Sammanfattning : The building sector is a significant contributor to global greenhouse gas emissions, necessitating the development of energy-efficient measures to address environmental concerns. The availability of building energy data sets enables the application of data analysis techniques to assess building energy conditions, providing greater potential for evaluating building energy demands. LÄS MER

 4. 4. En experimentell studie om VVC & KVC-värmepump för att motverka legionella

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anton Julin Wallén; Arijan Ghassemloi; Marvina Mukamisha; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att främst motverka legionellabakterier i tappvattnet som kan bildas och växa om tappvattnets temperatur ligger inom riskområdet på 20–50 °C. Inandning av legionellabakterier kan leda till pontiacfeber eller den dödliga sjukdomen legionella. LÄS MER

 5. 5. Sova med gott samvete : En studie om hur koldioxidutsläpp inom hotellkan förändras och dess potentiella effekter förverksamheten, samhället och miljön

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (2023-)

  Författare :Sofia Huang; [2023]
  Nyckelord :hospitality industry; sustainable development; CO2; scenario; climate impact; besöksnäring; hållbar utveckling; CO2; scenario; klimatpåverkan;

  Sammanfattning : En sektor som bidrar till de globala klimatförändringarna är turismen.Tidigare forskning pekar på att hotellbranschen skapar negativa effekteroch är ansvarig för 21% av turismens hela ekologiska fotavtryck. Därav har denna studie fokuserat på hotellens klimat- och miljöpåverkan. LÄS MER