Sökning: "Fjärrvärme"

Visar resultat 1 - 5 av 520 uppsatser innehållade ordet Fjärrvärme.

 1. 1. Driftoptimering av värme- och kylsystemet på Centralsjukhuset i Karlstad : Driftstrategier för perioden oktober - april

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Elise Harryson; [2022]
  Nyckelord :Driftoptimering; bergvärme; geolager; värme- och kylsystem;

  Sammanfattning : De förhöjda halterna av växthusgaser i luften leder till ett varmare klimat och extremväder blir vanligare,vilket är två viktiga aspekter till att minska klimatavtrycket. Region Värmland skapade 2021 en miljöplan för att minimera klimatavtrycket, använda resurserna på ett klimatsmart sätt samt bidra till en hälsosammare miljö. LÄS MER

 2. 2. Åskvädret 2 : Förstärka det befintliga för framtida gemensamma rum

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Johanna Moe; [2022]
  Nyckelord :Community Centre; adaptive reuse; property development; addition; support structures; reuse; community; democracy; kulturhus; återbruk; fastighetsutveckling; tillägg; stöd; gemenskap; demokrati;

  Sammanfattning : 2018 startade några boende i Björkhagen söder om Stockholm föreningen ”Björkhagens Hjärta”. De saknade gemensamma lokaler och ville arbeta för ett kulturhus i den nedlagda och rivningshotade panncentralen, fastigheten ”Åskvädret 2” på Halmstadsvägen/ Hässleholmvägen. LÄS MER

 3. 3. Seawater Heat Recovery by the Utilisation of Phase Change Heat of Freezing : Technical feasibility study of a system for District Heating in the city of Helsinki

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Rakesh Ramesh; [2022]
  Nyckelord :District heating; Seawater; Ice slurry; Aspen Plus; Pressure drop; Fjärrvärme; Havsvatten; Isslurry; Aspen Plus; Tryckfall;

  Sammanfattning : With the Paris agreement calling to limit global warming to 2°C below pre-industrial levels, with further efforts to ensure it stays below 1.5°C, the Finnish government passed the Lakihiilen energiakäytön kieltämisestä (416/2019), i.e. LÄS MER

 4. 4. Energiinventering av en äldre byggnad med hjälp av livscykelkostnad och erfarenhetsåterföring

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Martin Håkansson; Robert Ulfsson; [2022]
  Nyckelord :aging buildings; knowledge transfer; lifecycle cost LCC ; remodeling; ventilation; energirenovering; erfarenhetsåterföring; livscykelkostnad LCC ; ombyggnation; ventilation; äldre byggnader;

  Sammanfattning : Undersökningen utförs i samarbete med Riksbyggens ombyggnadsavdelning i Jönköping. Riksbyggen är ett kooperativt företag och en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Riksbyggens kunder består utav bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. LÄS MER

 5. 5. Too Hot to Handle? : Performance of large-scale infrastructure projects in a Swedish district heating company

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Fält; Julia Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Project; Project performance; Large-scale infrastructure; District heating; Energy sector; Projekt; Projektutförande; Projektgenomförande; Storskalig infrastruktur; Fjärrvärme; Energisektorn;

  Sammanfattning : Large-scale infrastructure projects are risky ventures, often subjected to poor performance. Time and cost are often escalating beyond estimation while quality and benefits remain unchanged. LÄS MER