Sökning: "Fjaestad Sebastian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fjaestad Sebastian.

  1. 1. Ökad riskmedvetenhet hos allmänheten genom riktade kommunikationsinsatser med fokus på hembesök : -En intervjustudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Fjaestad Sebastian; [2019]
    Nyckelord :Home visit; dwelling fires; fire prevention; risk awareness; smoke alarm; fire department; Hembesök; bostadsbränder; brandförebyggande; riskmedvetenhet; brandvarnare; räddningstjänst;

    Sammanfattning : Varje år åker Sveriges räddningstjänster på cirka 6000 larm om brand eller brandtillbud i bostäder med följd att även cirka 100 personer omkommer årligen i sina hem. Att det är cirka 100 personer som omkommer varje år är något som ses som ett problem då det oftast är okunskap eller begränsande möjligheter att undsätta sig själv i säkerhet som ligger bakom bränderna och dödsfallen. LÄS MER