Sökning: "Fläkt Woods"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Fläkt Woods.

 1. 1. Frostskyddsreglering i batterivärmeväxlare : Utvärdering av värmeväxlare av modell Ecoterm och Econet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Alexander Granlund; [2018]
  Nyckelord :frostskyddsreglering avfrostning frostbildning värmeväxlare batterivärmeväxlare;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört i samarbete med Fläkt Woods i syfte att utvärdera frostskyddsregleringen i deras äldre och nyare modeller av batterivärmeväxlare, Ecoterm respektive Econet. Ecoterms frostskydd regleras efter temperaturen på vätskekretsen medan det för Econet även regleras utifrån frånluftens daggpunktstemperatur för att förhindra onödig aktivering av frostskyddet. LÄS MER

 2. 2. Analys av Fläkt Woods monteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Linnea Martin; Frida Hellström; [2016]
  Nyckelord :Rotorsaksanalys; slöserier;

  Sammanfattning : Which factors can affect the assembly process and thus cease the production flow and cause a stop? This question was posed early in the study. The bachelor thesis was made in collaboration with Fläkt Woods AB. The study takes place in the plant’s final assembly step where all work is done manually. LÄS MER

 3. 3. Generisk Kravspecifikation

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Pettersson Johannes; Jonas Näreby; [2015]
  Nyckelord :Kravspecifikation; generisk; uppstyrning av kvalité processer; kravstruktur; kravsättning;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller information från ett examensprojekt för två studenter från Jönköping Tekniska Högskola förlagt på företaget Fläkt Woods AB i Jönköping. Syftet med projektet har varit att framta en generisk kravspecifikation innehållande kravsättning och verifieringsmetoder samt redovisning av vilka krav som har testats. LÄS MER

 4. 4. Modellering av variantrik produkt för att stödja programmering av produktkonfigurator - en utvärdering av Produktvariantmastermetoden

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Marcus Stendal; [2012]
  Nyckelord :Product variant master; Product configuration; Product Model Manager; Incore System; Tacton; Produktvariantmaster; Produktkonfigurering; Product Model Manager; Incore System; Tacton;

  Sammanfattning : I samband med att en produkt eller en produktflora implementeras i ett produktkonfigurationssystem hos ett företag uppstår många gånger ett behov av att reda ut relationer för varianter inom produkten eller inom produktfloran. För att skapa en översikt av informationen och inkluderande varianter finns det ett antal olika tekniker. LÄS MER

 5. 5. Intern materialhantering på Fläkt Woods AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Marcus Severinsson; Andreas Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Internal material handling; logistics; suggestions for improvements; flowchart; analytical tool; theoretical framework; Intern materialhantering; logistiksystem; förbättringsarbete; flödeskartläggning; analysverktyg; teoretiskt ramverk;

  Sammanfattning : Intern materialhantering är ett ofta bortglömt område inom logistik, ett ämnesområde som annars i takt med den snabba och globala utvecklingen har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. I detta examensarbete studeras den interna materialhanteringen på Fläkt Woods ABs fabrik i Jönköping begränsat till flödet mellan godsmottagning och slutmontering. LÄS MER