Sökning: "Flöde"

Visar resultat 1 - 5 av 1098 uppsatser innehållade ordet Flöde.

 1. 1. Variationer i estetiskt lyssnande : nio gymnasieelevers verkliggörande av Wéi biān sān jué

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Kristofer Svensson; [2023]
  Nyckelord :estetiskt lyssnande; fenomenografi; gǔqín; lyssningsmodus; musikupplevelseanalys;

  Sammanfattning : Utifrån syftet att undersöka de variationer som finns i hur gymnasieelever lyssnar på musik presenterar detta arbete analyser av de beskrivningar som nio gymnasieelever gör av sina lyssningsupplevelser av qínstycket Wéi biān sān jué. Analyserna sker utifrån en syn på estetiska (icke-analytiska) lyssningsmodus som icke-dualistiska–något som lyssnare stämmer sig till och verkliggör snarare än lyssnar på. LÄS MER

 2. 2. Du kan inte lura ett barn, eller? - En undersökning om barns skydd vid personifierad onlinereklam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Tomasine Cooper Ellhammar; [2023]
  Nyckelord :onlinereklam; MFL; GDPR; LEK; Barnkonventionen; DSA; TikTok; EU-kommissionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With the development of digitalization, personalized online advertising has grown worldwide. This means that companies, through so-called Cookies, collect personal data about the consumer to then create online advertising based on the consumer's interests. LÄS MER

 3. 3. How does different fresh gas flows affect stress in rats during anaesthesia induction with sevoflurane in a chamber?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Klevestedt; [2023]
  Nyckelord :råtta; beteende; stress; anestesi; inhalationskammare; excitation; induktion; uppvakning; färskgasflöde; sevofluran;

  Sammanfattning : The rat is one of the most used laboratory animals in Europe today. When replacement of live animals in research is not feasible, the aim is to improve the welfare of those animals by reducing stress and suffering. LÄS MER

 4. 4. "Man tänker ju inte - nu ska jag använda flöde" : En studie om kommunikation av kroppslig kunskap bland gymnasieelever på estetiska programmet inriktning dans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jennifer Larsson; [2023]
  Nyckelord :Dans; Danslärare; Energi; Fenomenologi; Flöde; Kroppslig kunskap; Tyngd;

  Sammanfattning : Abstrakt En danselev på gymnasiet ska efter tre års studier ha utvecklat ett dansspråk och kunna kommunicera sitt kroppsliga lärande. Det är en kunskap som kräver både tid och erfarenhet för att utveckla. LÄS MER

 5. 5. Stratigraphy and palaeoenvironment of the early Jurassic volcaniclastic strata at Djupadalsmölla, central Skåne, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Per Wahlquist; [2023]
  Nyckelord :volcaniclastic; Djupadalsmölla; CSVP; palynomorphs; early Jurassic; late Pliensbachian; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : From the almost 200 volcanic outcrops in the Central Skåne Volcanic Province (CSVP), only three are of volcaniclastic material. These volcanoclastics, and the transition to the underlying crystalline basement, have been investigated for the first time in a drill core (KBH2) from Djupadalsmölla in order to understand the stra-tigraphy, depositional process, age of deposition, and depositional environment. LÄS MER