Sökning: "Flödeskalibrering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Flödeskalibrering.

 1. 1. Flödeskalibrering : Analys av kalibreringsprocesser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Albert Björnström; [2018]
  Nyckelord :Flow Calibration; Electromagnetic Flow Metering; Maintenance Processes; FMEA; Flödeskalibrering; Elektromagnetisk flödesmätning; Underhållsprocesser; FMEA;

  Sammanfattning : In December 2015 the Paris Agreement was signed in order to create a better global climate. According to the agreement, all countries 'emissions shall be reported to the UN. To be able to do this current emission levels must be known, which means measurement and calculation of emissions are necessary. LÄS MER

 2. 2. FRAMTAGNING AV UTRUSTNING FÖR FLÖDESKALIBRERING AV BRÄNNARE TILL GASTURBIN SGT-750

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Akademin för naturvetenskap och teknik

  Författare :Billy Eriksson; Magnus Wide; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts på avdelningen Mätteknik & Teknologi (REI) på Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång. Målet med arbetet var att konstruera och designa en ny utrustning för kalibrering av brännarna till gasturbinen SGT-750. LÄS MER