Sökning: "Flödessimulering"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Flödessimulering.

 1. 1. Optimering av avfallstransporter inom gruvnäringen : Ett arbete med fokus på flödessimulering och anläggningslokalisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Tova Hjärtberg; [2022]
  Nyckelord :Facility location problem; flow; discrete-event simulation; mining; optimization; transportation; waste; Anläggningslokaliseringsproblem; avfall; diskret händelsesimulering; flöde; gruvindustri; optimering; transporter;

  Sammanfattning : LKAB hanterar en av världens största malmkroppar vid en underjordsgruva i Kiruna. I samband med deras gruvbrytning uppstår stora mängder avfall som måste hanteras korrekt. De avfallsanläggningar som finns på området har idag platsbrist, därför finns incitament att bygga nya anläggningar. LÄS MER

 2. 2. Kraftig nederbörd och översvämningar – Planhandläggares tolkning av översvämningskartor med osäkerhetszon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Erik Helkimo; [2021]
  Nyckelord :climate change; flood inundation mapping; uncertainty; interpretation; GIS; klimatförändringar; översvämningskartering; osäkerhet; tolkning; GIS;

  Sammanfattning : I framtiden förutspås kraftig nederbörd bli vanligare förekommande på grund av klimatförändringar och global uppvärmning, vilket kan leda till fler och större översvämningar. Med översvämningskartering kan fastighetsskador och dödsfall undvikas och kartorna kan användas som beslutsunderlag inom samhällsplanering. LÄS MER

 3. 3. Flödessimulering och karossdesign för RCV-D Hur påverkar formen av karossen luftmotståndet på en bil? : Hur påverkar formen av karossen luftmotståndet på en bil?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Robert Siridol-Kjellberg; Linn Siridol-Kjellberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Research Concept Vehicle (RCV) är ett fordon på vilken det utförs experiment för att värdera och verifiera forskningsresultat. Fordonet har utvecklats på Integrated Transport Research Lab (ITRL) vid KTH. LÄS MER

 4. 4. Integration and optimization of a check valve design : A case study at Hydroware AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Mikael Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Check valve; Hydraulic elevator system; Product development process; Flow simulation; Backventil; Hydrauliskt hissystem; produktutvecklingsprocessen; Flödessimulering;

  Sammanfattning : Constant product development for integration and optimization is a crucial part of companies today. With industrial components comes the challenge with how these parts can be integrated and optimized the best for the system. LÄS MER

 5. 5. Utformning av en beräkningsmodell samt dimensionering av en elmotors kylvätskesystem

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Joel Näslin; [2020]
  Nyckelord :direct-cooling; hollow conductor; flow simulation; direktkylning; ihålig ledare; flödessimulering;

  Sammanfattning : Effektuttaget ur en elmotor grundar sig i hur mycket ström som kan överföras i elmotorns lindning, vilken i sin tur oftast begränsas av hur varm den blir genom resistiv uppvärmning. Målet med arbetet var att ta reda på vilket värme som uppstår i ledaren, vilken kyleffekt ett vätskeflöde genom ledaren har samt vilket vätsketryck som krävs för att temperaturen på kylvätskan inte ska överstiga 95℃. LÄS MER