Sökning: "Flashback Forum"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Flashback Forum.

 1. 1. Den som ger sig in i (kär)leken får (kär)leken tåla. En kvalitativ studie om hur mäns våld mot kvinnor i nära relation legitimeras och konstrueras på Flashback.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ebba Willenhag; Louise Amundsson-Öhgren; [2020-05-07]
  Nyckelord :violence against women; domestic violence; legitimization; flashback;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how men’s physical domestic violence against women is being legitimized and constructed on various threads in the forum “Flashback”. Three main questions have been investigated; how do writers find violence and how is their understanding of violence?, what arguments are being used to legitimize men’s psysical domestic violence against women? and how is perpetrators and victims constructed in those threads on “Flashback”? This study is based on five threads found in the forum “Flashback” and has then been analysed using thematic analysis. LÄS MER

 2. 2. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
  Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER

 3. 3. It’s more about “us” than “them” : Immigrants and citizens in the discourse of the right-wing leader and online forum members.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shiva Shourie; [2020]
  Nyckelord :immigrants; citizens; Sweden Democrats; online forum; flashback;

  Sammanfattning : The rising support for right-wing populist parties and the subsequent anti-immigrant sentiment has become a focus of interest across academia, media, and public debates. In a similar vein, this thesis explores the portrayal of immigrants and citizens by the Swedish right-wing party Sweden Democrats leader and by the members of the Swedish online forum Flashback. LÄS MER

 4. 4. Flashback som informationskälla i vardagen : En kvantitativ enkätstudie om svenska studenters användning av Flashback Forum i vardagliga informationssyften

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sofia Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Everyday Life Information Seeking; Flashback Forum; internetforum; diskussionsforum; informationssökning; vardagliga informationspraktiker; enkätundersökning; studenter;

  Sammanfattning : The somewhat controversial Swedish online discussion forum Flashback Forum (Flashback) is used by a large part of the Swedish population and contains large amounts of information with a wide diversity regarding subjects. Flashback is unique, not least with its focus on freedom of speech, and is often considered unreliable and questionable. LÄS MER

 5. 5. ”Hen är en genomsnäll person och det är helt ofattbart att hen skulle vara skyldig till mord” : ’Sanningssägares’ och ’försvarares’ diskursiva produktion av brottsoffer och förövare på Flashback

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :victim of crime; perpetrator; Flashback; civil journalism; discourse; brottsoffer; förövare; Flashback; civiljournalistik; diskurs;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att fördjupa förståelsen för hur anonyma aktörer kan diskutera brottsoffer och förövare på ett anonymt forum. Studien utgår från tre trådar på forumet Flashback där brott diskuteras och således brottsoffer och förövare. LÄS MER