Sökning: "Flashback Forum"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Flashback Forum.

 1. 1. Följder av ett belastningsregister

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :David Do; [2019]
  Nyckelord :criminal record; integration; stigma; social constructivism; inequality; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine the attitudes towards criminal records, presented in Flashback in order to gain greater knowledge and understanding of how the criminal record can affect (re)integration. The material consists of posts from the forum Flashback with content about how the criminal record can affect an individual's opportunities in the society and to integrate. LÄS MER

 2. 2. Rösterna på Flashback : En studie om virtuell gemenskap på ett internetforum kring dödsskjutningarna i Malmö 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amirali Tajik; Lourdes Malinao; [2019]
  Nyckelord :Virtual community; Anonymity; Internet forum; Asynchrony; Society; Flashback; Virtuell Gemenskap; Anonymitet; Internetforum; Asynkronitet; Samhälle; Flashback;

  Sammanfattning : Flashback is one of the most well known internet forums in Sweden. People visit the site to discuss different topics, to share information, to express opinions or to read posts by others. On Flashback’s ‘crime forum’ the users gather to share information but also to express opinions. LÄS MER

 3. 3. Det är bara en myt : En undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Isabella Wahlund Hansson; [2019]
  Nyckelord :Modality; polarity; reliability; objectivity; subjectivity; modal adverbials; modal verbs; authority legitimation; Modalitet; polaritet; trovärdighet; objektivitet; subjektivitet; modala satsadverbial; modala verb; auktoritetslegitimering;

  Sammanfattning : Om något är sant eller inte är upp till forskningen och vetenskapen att undersöka. Trots det kan mycket information upplevas som sanning även om det bara är en åsikt, egen erfarenhet eller myt. Den här studien undersöker hur privatpersoner online skapar sanningar utifrån en osanning. LÄS MER

 4. 4. ”Orkar inte mer, vet inte vart jag ska vända mig” : En kvalitativ innehållsanalys av hur hjälpsökande bemöts på internetforum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olle Wistedt; Tobias Olsson; [2018]
  Nyckelord :depression; internet forum; proto-professionalism; virtual communities; legitimation; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Cannot cope anymore, don’t know where to turn” – A qualitative content analysis of how help-seeking is met on internet forums The purpose of this study was to explore what individuals were met by when seeking help and support for depression on internet forums. More precisely the aim of this study was to describe and analyze the response given to individuals who profess depression on internet forums. LÄS MER

 5. 5. "Vad du behöver göra är att bestämma dig för att bli drogfri och följa den planen" : En netnografisk studie om missbruksvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erik Ambjörnsson; Jimmy Fungmark; [2018]
  Nyckelord :Abuse; addiction; addiction treatment; alcohol; drugs; stigma; Missbruk; missbruksvård; alkohol; droger; stigma;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research the effect stigmatization has on alcohol and drug abusers. Furthermore the purpose is to understand if stigmatization prevents people from seeking professional treatment in order to overcome their addiction. LÄS MER