Sökning: "Flaskhalsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Flaskhalsanalys.

 1. 1. Flaskhalsreducering i en funktionsorienterad produktion via en simuleringsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Gylfe; Kasper Lekander; [2020]
  Nyckelord :Flaskhalsanalys; Flaskhalsidentifiering; Funktionsorienterad produktion; Modellering; Simulering;

  Sammanfattning : Gränges AB i Finspång är ett företag som producerar aluminiumband som kan användas iproduktion av värmeväxlare. Bandens processväg genom produktionen beror på slutproduktensegenskaper, vilket gör att produktionen i dagsläget kräver flera transporter fram och tillbaka överområdet. LÄS MER

 2. 2. Simuleringsarbete i medicinteknisk produktion : En fallstudie med dataanalys, verifiering och validering samt flaskhalsanalys av en simuleringsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Martina Sjölander; Philip Viklund; [2020]
  Nyckelord :bottleneck analysis; product flow description; Discrete Event Simulation; input data analysis; modelling; production management; verification and validation; flaskhalsanalys; flödeslayout; händelsestyrd simulering; indataanalys; modellering; produktionsledning;

  Sammanfattning : The world is constantly changing and evolving faster and faster. In the industry, it is important to constantly evolve to adapt to the market and maintain competitiveness. The ongoing fourth industrial revolution is urging companies to increase digitalization and automate production. LÄS MER

 3. 3. Analys av Provflödet på Laboratoriet för Klinisk Patologi på Linköpings Universitetssjukhus - En simuleringsstudie med mål att förkorta ledtiden för cancerdiagnostik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Sofia Melle; Antonia Nyman; [2019]
  Nyckelord :Vårdlogistik; flaskhalsanalys; ledtidsreduktion; simulering; modellering;

  Sammanfattning : Patienter ställer allt högre krav på en snabb leverans av sjukvården och är ofta nöjda med den svenska sjukvårdens medicinska insatser medan exempelvis långa väntetider listas som mindre uppskattade aspekter. Patologin utgör en central del av vårdförloppet för patienter med cancermisstankar. LÄS MER

 4. 4. Simulation of the slab cutting system at SSAB Oxelösund AB – Streamlining the product flow of the rolling mill

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Victor Hjort; Anton Jonasson; [2016]
  Nyckelord :simulering; diskret simulering; stålproduktion; SSAB; effektivisering; ämneskap-system; Lean Production; flaskhalsanalys; produktionslogistik;

  Sammanfattning : Organisationer som tillämpar Lean Production kan använda sig av kraftfulla metoder för att effektivisera sitt produktflöde och minska slöseri genom att kartlägga var den svagaste länken är i produktionen. SSAB Oxelösund AB ska implementera ett uppdrag, PV3000, som baseras på ett Lean-orienterat tankesätt med målet att minska både lagernivåerna och genomloppstiderna i valsverket. LÄS MER

 5. 5. BOTTLENECK ANALYSIS AND THROUGHPUT IMPROVEMENT THROUGH SIMULATION-BASED MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Thour Madeleine; [2015]
  Nyckelord :Simulation; Descrete Event Simulation; DES; Optimization; Multi-Objective optimization; Bottleneck analysis; Simulering; Optimering; Flaskhalsanalys;

  Sammanfattning : Every production system has its constraints. Ever since Goldratt presented the theory of constraints in the mid 80’s a lot of effort has been made to find the best methods for constraint identification and ways to minimize the constraints in order to gain higher capacity in production. LÄS MER