Sökning: "Flaskhalsidentifiering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Flaskhalsidentifiering.

 1. 1. Flaskhalsreducering i en funktionsorienterad produktion via en simuleringsmodell

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Gylfe; Kasper Lekander; [2020]
  Nyckelord :Flaskhalsanalys; Flaskhalsidentifiering; Funktionsorienterad produktion; Modellering; Simulering;

  Sammanfattning : Gränges AB i Finspång är ett företag som producerar aluminiumband som kan användas iproduktion av värmeväxlare. Bandens processväg genom produktionen beror på slutproduktensegenskaper, vilket gör att produktionen i dagsläget kräver flera transporter fram och tillbaka överområdet. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering genom identifiering av flaskhals : Fallstudie på Mercado Produktion AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Adam Lundgren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens snabbt föreändliga samhälle behöver organisationer i Sverige bedriva ett allmäninriktat och systematiskt arbetssätt för att bli effektivare. Genom offensiv kvalitetsutveckling som är ett ledningssystem kan det bidra med värderingar, verktyg och arbetssätt för att ge en ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. LÄS MER