Sökning: "Flerbostadshus"

Visar resultat 16 - 20 av 541 uppsatser innehållade ordet Flerbostadshus.

 1. 16. Värmeåtervinning - styrning för frånluftsvärmepump i flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Rony Ali; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 17. Påverkan på elnätet från storskalig elbilsutbredning i olika delar av Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Niklas Stenman; [2019]
  Nyckelord :Elbilsladdning; elnät; lokalnät;

  Sammanfattning : Inom en nära framtid kan antalet elbilar i samhället vara många gånger större än det är idag. Någon enstaka elbil påverkar inte elnätet men när mängden laddbara fordon ökar kommer elnätets förutsättningar förändras. LÄS MER

 3. 18. Energideklarationen i två vågor - En byggnadsspecifik jämförelse av energiprestanda konstaterar ett decennium av reducerad energianvändning i svenska flerbostadshus

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Jenny von Platten; Carolina Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 5. 20. DIMENSIONERING AV FLERBOSTADSHUS I TRÄ MED FÖRBEREDELSE FÖR FRAMTIDA PÅBYGGNAD

  M1-uppsats,

  Författare :Alexander Herbertsson; Oscar Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER